WSPÓLNOTA ŻYWY RÓŻANIEC

Wspólnota „Żywy Różaniec” potocznie nazywana kołem różańcowym jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat modlą się za osoby potrzebujące modlitwy oraz w intencjach wskazanych przez papieża. Modlitwa różańcowa była znana o wiele wcześniej w kościele. W formie wspólnoty różańcowej została zainicjowana przez błogosławioną Paulinę Jaricot w Lyonie. W 1826 r. założyła tam Stowarzyszenie Żywego Różańca. Zostało ono zatwierdzone przez papież Grzegorz XVI w 1832 r.

W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają codziennie cały różaniec. Każdy jedną dziesiątkę. Każda grupa (róża) składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu. Różaniec jest także odmawiany codziennie w kościele przed wieczorną Mszą świętą, i ta inicjatywa została zapoczątkowana przez Panią Teodozję Świetlikowską. Ona to tworzyła ŻR w macierzystej parafii NSPJ i zaszczepiła go w nowopowstałej naszej parafii w 2002 r. Matka Boża zostawiła wiele obietnic dla osób, które w ten sposób się modlą.

Pielgrzymka do Fatimy

Panie zelatorki poszczególnych róż, mówią o wielu łaskach wymodlonych przez wytrwałą codzienną modlitwę: udane operacje, powrót do zdrowia, szczęśliwe poczęcia i rozwiązania. Oto niektóre widzialne łaski, ale jest szereg niewidzialnych. Zgodnie z prośbą Matki Bożej jako zadośćuczynienie za grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące, o pokój na świecie, nawrócenie dla osób odchodzących od Pana Boga i uwolnienie ze zniewoleń. Każdy może należeć do koła różańcowego, i każdy może zgłosić intencję do modlitwy, która zostanie wpisana do księgi intencji różańcowych. Koła spotykają się raz w miesiącu – w I sobotę miesiąca – na Mszy świętej w intencji członków żywego różańca o godz. 18:00. Następnie udają się na spotkanie w salce, gdzie oprócz dzielenia się treściami naszej wiary, ciekawostkami z miejsc świętych, żywotów świętych, życia Kościoła i wspólnoty. Można zjeść małe co nieco, przygotowane przez panie i to jest w bardzo dobrym tonie. W I sobotę miesiąca wspólnota  z osobami chętnymi gromadzi się dodatkowo o godz. 12:00 na różańcu za Ojczyznę ulicami naszego osiedla. Żywy Różaniec nie tylko się modli, ale  aktywnie włącza się w liturgię, poprzez asysty w procesjach; pomaga wspólnocie parafialnej w zbiórkach kwartalnych na rzecz dzieł podjętych w naszej parafii.

Jeśli ktoś czuje się duchowo „skapciałym”, potrzebuje pogodnego wsparcia i chce pomagać innym, także przez modlitwę to doskonale! Można się zgłosić do pań zelatorek (p. Hanny Błaszczak tel. 501 123 846 oraz p. Moniki Mościckiej tel. 601 219 102) i tworzyć nową kolejną piękną różę. Duchową pieczę pełni ks. Prob. – Dariusz Marczak.

Różaniec w Radio Warszawa

Lista członków Róż Różańcowych

I Róża Królowej Anielskiej – rok założenia 30.09.2002 r.
Zelatorka: p. Monika Mościcka
1. Ostrowska Ewa
2. Dmitruk Anna
3. Grabowska Ewa
4. Czauderna Ewa
5. Borkowska Jolanta
6. Malińska Leokadia
7. Kacprzyk Żegota
8. Pruszyńska Zofia
9. Mościcka Monika
10. Winiarczyk Barbara
11. Czauderna Radomir
12. Serafinowicz Jadwiga
13. Stuczyk Jolanta
14. Kander Alicja
15. Królak Marianna
16. Ostas Alina
17. Zdzieborska Małgorzata
18. Zdzieborska Joanna
19. Babińska Janina
20. Ryżkowska Ewa


II Róża Matki Bożej Fatimskiej – Rok Założenia 2002 r.
Zelatorka: p. Hanna Błaszczak
1. Błaszczak Hanna
2. Rowicka Marianna
3. Miziołek Barbara
4. Ludwicka Henryka
5. Jarosz Maria
6. Figurska Irena
7. Porzezińska Regina
8. Kur Jadwiga
9. Makowska Grażyna
10. Michalczyk Marta
11. Woźniak Agnieszka
12. Wojenka Anna i Marcin
13. Makowski Zbigniew
14. Jurczewski Wojciech
15. Komuda Piotr
16. Rosłoniec Jadwiga
17. Rak Agnieszka
18. Jaczewska Beata
19. Reszczyk Halina
20. Kuśnierska Danuta


 

 

III Róża Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Zelatorka: p. Ewa Lirska
1. Drygalska-Pozorońska Alicja
2. Pozoroński Andrzej
3. Popińska Hanna
4. Stachyra Emilia
5. Patralski Marian
6. Patralska Anna
7. Daniłowicz Elżbieta
8. Karczewska Małgorzata
9. Lirska Ewa
10. Kowalewska Elżbieta
11. Burgońśki Andrzej
12. Kmiecicka Mariola
13. Grodzicka Brygida
14. Grodzicki Mieczysław
15. Mędrzecka Agnieszka
16. Kaczmarczyk Anna
17. Mędrzecki Konrad
18. Szczepaniak Izabela
19. Błażej-Waśkiewicz Alicja
20. Marczak Krystyna


IV Róża Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Zelatorka: Grażyna Kozielewicz
1. Błędowski Witold
2. Petruk Anna
3. Kozielewicz Grażyna
4. Kowalska Elżbieta
5. Bazan Piotr
6. Sujka Krystyna
7. Ogonowski Marek
8. Ogonowska Joanna
9. Milcarz Iwona
10. Mucha Angelika
11. Nowicki Marek
12. Wesołowska Ewa
13. Ulbrych Paweł
14. Babińska Małgorzata
15. Babiński Maciej
16. Ksionek Magdalena
17. Ksionek Krzysztof
18. Mucha Paweł
19. Gniazdowska Elżbieta
20. Citko Marek


 

Nabożeństwo majowe przy kapliczce Matki Bożej

Św. Maryjo, módl się za nami!