WSPÓLNOTA ŻYWY RÓŻANIEC

Wspólnota „Żywy Różaniec” potocznie nazywany Kołem różańcowym jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat modlą się za osoby potrzebujące modlitwy oraz w intencjach wskazanych przez papieża. Modlitwa różańcowa była znana o wiele wcześniej w w kościele. W formie wspólnoty różańcowej została zainicjowana przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. poprzez złożone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca, które zatwierdziła papież Grzegorz XVI w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu. Różaniec jest także odmawiany codziennie w kościele przed wieczorną Mszą świętą, i ta inicjatywa została zapoczątkowana przez panią Teodozję Świetlikowską. Matka Boża zostawiła wiele obietnic, dla osób, które w ten sposób się modlą.

 

I  Róża Królowej Anielskiej – rok założenia 30.09.2002 r.

Opiekun: ks. Proboszcz Dariusz Marczak

Przewodnicząca: p. Monika Mościcka

 1. Rudnicka Maria                                
 2. Grabowska Ewa                                                       
 3. Jakubczak Zofia                               
 4. Borkowska Jolanta                           
 5. Malińska Leokadia                           
 6. Kacprzyk Żegota                              
 7. Pruszyńska Zofia                              
 8. Mościcka Monika – Zelatorka          
 9. Winiarczyk Barbara – II Zelatorka  
 10. Kubisztal Agata                                
 11. Serafinowicz Jadwiga                      
 12. Piętal Elżbieta                                   
 13. Kander Alicja                                    
 14. Szulim Marek                                   
 15. Maśluk Stanisław                             
 16. Zdzieborska Małgorzata       
 17. Zdzieborska Joanna                          
 18. Jaroszewska Jadwiga                        
 19. Ryżkowska Ewa                               
 20. Stawecka Anna                                 
 21. Babińska Janina                               
 22. Świetlikowska Teodozja – założycielka, (tworzyła ŻR w macierzystej parafii NSPJ i zaszczepiła go w nowopowstałej parafii w 2002 roku – obecnie przebywa w Domu Opieki)

Stan na 09.2017 r.


II  Róża – Matki Bożej Fatimskiej – Rok Założenia 2002 r.

Opiekun: Ks. Proboszcz Dariusz Marczak

Przewodnicząca: p. Hanna Błaszczak

 1. Hanna Błaszczak        Zelatorka                  
 2. Marianna Rowicka     II Odpowiedzialna    
 3. Barbara Miziołek
 4. Henryka Ludwicka
 5. Maria Jarosz
 6. Joanna Ogonowska                                      
 7. Barbara Izdebska
 8. Jadwiga Kur
 9. Grażyna Makowska
 10. Marta Michalczyk
 11. Janina Woźniak
 12. Anna Wojenka                                              
 13. Marcin Wojenka                                           
 14. Zbigniew Makowski
 15. Wojciech Jurczewski                                    
 16. Piotr Komuda
 17. Barbara Wrzosek
 18. Agnieszka Rak
 19. Beata Jaczewska
 20. Halina Reszczyk
 21. Danuta Kuśnierska

Stan na 09.2017 r.

św. Maryjo, módl się za nami!