Ksiądz Prałat

Dariusz Marczak

 

Urodzony 2 sierpnia 1972 r. w Warszawie
Parafia pochodzenia: MB Różańcowej, Warszawa-Bródno.
Wyświęcony 30 maja 1998 r. przez Bpa Kazimierza Romaniuka.
Dzień imienin: 19 grudnia.

Wykształcenie:
magister, PWTW, teologia biblijna, 23.02.1998;
licencjat, PWTW, teologia biblijna, 21.06.1999;
studia podyplomowe, Instytut Pastoralno-Liturgiczny, KUL, 2002 – 2005;
studia doktoranckie, UKSW, teologia biblijna, 2005 – 2006.

Posługa Kapłańska w diecezji Warszawsko-Praskiej:
wikariusz, MB Królowej Polski, Warszawa-Anin, 26.06.1998 – 29.06.2002;
wikariusz, Bożego Ciała, Warszawa-Kamionek, 29.06.2002 – 01.07.2005;
wikariusz, MB Królowej Polski, Warszawa-Anin, 01.07.2005 – 01.07.2007;
administrator, MB Królowej Polski, Warszawa-Anin, 24.10.2006 –19.12.2006.

W latach 2000 –2008 diecezjalny duszpasterz lektorów, a od 11.10.2001 do 16.05.2008 przedstawiciel Rady Duszpasterstwa Ministrantów. W dniu 01.07.2007 mianowany przez Abp Sławoja Leszka Głódzia wicedyrektorem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, 31.12.2009 mianowany przez Abpa Henryka Hosera dyrektorem Caritas DWP.
W strukturach Caritas: członek Prezydium Zgromadzenia Dyrektorów Caritas Polska i Caritas diecezjalnych, (15.06.2010 –16.08.2016) oraz Kapituły Nagrody „Ubi Caritas”.

Od 16.08.2016 mianowany proboszczem parafii Św. Hieronima, Warszawa-Stara Miłosna.

23 grudnia 2019 roku odznaczony przez Bpa Romualda Kamińskiego przywilejem rokiety i mantoletu.

Od 20.04.2021 roku, z nominacji Bpa Romualda Kamińskiego, mianowany członkiem Rady Kapłańskiej.
Od 08.11.2022 roku wicedziekan Dekanatu Rembertowskiego.

23 grudnia 2022 roku mianowany przez Bpa Romualda Kamińskiego kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej.

Ksiądz

Marcin Jaromij

Parafia pochodzenia: Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie
Wyświęcony 4 czerwca 2021 r. przez bpa Romualda Kamińskiego
Dzień imienin: 11 listopada

Wykształcenie:
magister, AKW, filozofia, 6.05.2021

Posługa kapłańska w Diecezji Warszawsko-Praskiej:
wikariusz, par. Św. Hieronima, Warszawa-Stara Miłosna, od 26.08.2021 r.

Ksiądz Prałat

Mariusz Wedziuk

Urodzony 15 marca 1976 r. w Łosicach (woj. mazowieckie)
Parafia pochodzenia: Św. Zygmunta, Łosice, Diecezja Siedlecka
Wyświęcony 4 czerwca 2005 r. przez Abp. Sławoja Leszka Głódzia
Dzień imienin: 19 stycznia

Wykształcenie:
magister, PWTW, teologia moralna, 24.05.2005
studia doktoranckie, UKSW, teologia środków społecznego przekazu, 2006 – 2010
licencjat, UKSW, teologia środków społecznego przekazu, 30.06.2008
doktor, UKSW, teologia środków społecznego przekazu, 29.11.2010

Posługa kapłańska w Diecezji Warszawsko-Praskiej:
wikariusz, par. Niepokalanego Poczęcia NMP, Nieporęt, 01.07.2005 –19.06.2008
rezydent, par. MB Królowej Polski, Warszawa-Anin, 19.06.2008 – 25.08.2019
rezydent, par. Św. Hieronima, Warszawa-Stara Miłosna, od 25.08.2019

kapelan, Instytut Kardiologii (Warszawa-Anin), 01.09.2008 – 29.08.2009
dyrektor programowy, Radio Warszawa, 29.08.2009 – 01.04.2019
wykładowca, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, medioznawstwo, od 01.10.2011
sekretarz, Zarząd Fundacji Kłopotowskiego, od 31.08.2018
dyrektor redaktor naczelny, Radio Warszawa, od 01.04.2019

Od 23.12.2021 roku mianowany przez Bpa Romualda Kamińskiego kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej.