MSZE ŚWIĘTE

 

 • Niedziela: 8:00; 10:00; 11:30 (z udziałem dzieci); 13:00 (Chrzty); 18:00 (z udziałem młodzieży);  w wakacje (lipiec-sierpień): 8:00, 10:00, 12:00; 19:00
 • Dni powszednie: 7:00; 18:00

SAKRAMENT  POKUTY

 

Spowiedź  – w dni powszednie i w niedzielę – 20 minut przed każdą Mszą Św.  

w I piątek miesiąca w godz. 17:00-20:00

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Sakrament Chrztu Świętego w naszej parafii udzielany jest zasadniczo w II i III niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 13:00 (w lipcu i sierpniu o godz. 12:00).

Dziecko zgłaszają rodzice najpóźniej miesiąc przed planowaną datą chrztu w godzinach pracy kancelarii przynosząc akt urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego). Chrzestni dostarczają z parafii miejsca zamieszkania dokument dopuszczający do pełnienia godności rodzica chrzestnego (zaświadczenie wystawiane w kancelarii własnej parafii – zgodnie z faktycznym stanem zamieszkania). Przed chrztem, w sobotę przed II niedzielą miesiąca, o godz. 19.00 dla rodziców i chrzestnych – odbywa się konferencja wprowadzająca w tajemnicę sakramentu i przebieg uroczystości chrztu.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

 • ukończyły 16 rok życia
 • były ochrzczone i bierzmowane
 • są praktykującymi katolikami (nigdy nie odstąpiły od wiary, są wolne od jakiejkolwiek kary kanonicznej, uczęszczają na Mszę św., przystępują do Komunii Świętej, żyją w związkach sakramentalnych, dają swoim chrześcijańskim życiem dobry przykład; w przypadku młodzieży: uczęszczają na lekcje religii w szkole – potwierdzone przez katechetę)

Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z naszej parafii, wydawane są zgodnie z prawem, tylko osobom rzeczywiście mieszkającym na terenie naszej parafii (nie jest istotny adres zameldowania tylko faktyczny stan przynależenia do parafii przez zamieszkanie w granicach parafii  – co weryfikowane jest przez duszpasterza, każdego roku, podczas wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy). Dlatego należy niezwłocznie (w ciągu 3 miesięcy) zgłaszać zmiany adresu i każdorazowo potwierdzić w kancelarii parafialnej swoją przynależność do danej parafii przez odpowiedni wpis w kartotece parafialnej.

I KOMUNIA ŚWIĘTA I PIERWSZA SPOWIEDŹ

 

Uroczystość I Komunii Świętej odbywa się w maju każdego roku, zasadniczo II i III sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 12:00. W 2024 roku będzie to: 11.05 dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 353 oraz 18.05 dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 385.

Dziecko do I Komunii zgłaszają rodzice we wrześniu na spotkaniu z ks. proboszczem w kancelarii parafialnej. Wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii odbywają odpowiednie przygotowanie i formację podczas katechezy szkolnej od pierwszej klasy. Przygotowanie bezpośrednie odbywa się w miesiącach wrzesień-maj podczas niedzielnej Eucharystii i okolicznościowych nabożeństw oraz podczas 8 katechez liturgicznych w czasie Mszy św. niedzielnych o godz. 16:00 (z wyjątkiem miesiąca, w którym odbywają się ferie zimowe).  Rodzice zgłaszający dziecko do I Komunii składają deklarację przygotowania dziecka i zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie parafialnej.

W tygodniu poprzedzającym uroczystość I Komunii Świętej dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w Liturgii Pokutnej i pierwszej spowiedzi.

Wszystkie dzieci przystępują do I Komunii Świętej w strojach liturgicznych.

 

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Rocznica I Komunii Świętej z 2023 odbędzie się w niedzielę 26.05.2024 podczas Mszy św. o godz. 10:00.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Planując zawarcie małżeństwa sakramentalnego należy w pierwszej kolejności zapoznać się z:  Przygotowanie do małżeństwa w diecezji warszawsko-praskiej – zasady ogólne.

 1. Termin planowanego ślubu należy uzgodnić z duszpasterzem przynajmniej kilka miesięcy wcześniej (rezerwacji można dokonać telefonicznie).
 2. Pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej, podczas którego dokonuje się spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych, odbywa się na 6-4 miesiące przed planowanym ślubem.

Do kancelarii parafialnej należy wówczas dostarczyć:

 • metryki Chrztu św. z adnotacją: „do ślubu kościelnego” (ważność 6 mies. od wystawienia dokumentu do zawarcia ślubu);
 • zaświadczenie z USC o stanie wolnym, lub dokument o zawarciu związku małżeńskiego w USC (ważność 6 mies. od wystawienia dokumentu);
 • świadectwo uczęszczania na konferencje przygotowawcze do Sakramentu Małżeństwa (Kurs Przedmałżeński);
 • zaświadczenie o spotkaniach w Poradni Małżeńskiej;
 1. Drugie spotkanie w kancelarii odbywa się po wygłoszonych zapowiedziach.

Do kancelarii parafialnej należy wówczas dostarczyć:

 • świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z parafii zamieszkania;
 • dane świadków ślubu ( imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania);
 1. Przebieg ceremonii należy wcześniej omówić z duszpasterzem.
 2. Dla uszanowania świętości obrzędu Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni zawczasu uprzedzić osoby zaproszone na ślub, żeby nie robiły zdjęć fotograficznych w czasie Mszy św. i obrzędu sakramentalnego (powinny to być osoby uprawnione – po kursach przygotowawczych); nie składały życzeń ślubnych w kościele; w ramach poszanowania miejsca świętego i zgodnie z zasadami ekologii nie stosowali petard/konfetti wystrzałowych przed kościołem;

 SAKRAMENT CHORYCH

 

Sakrament chorych udzielany jest w domu chorego lub w placówce opiekuńczej na wyraźną prośbę osoby chorej lub najbliższych. Bliscy powinni uczestniczyć we wspólnej modlitwie. W domu należy przygotować na stole: krzyż i świeczki oraz przewidzieć miejsce na Komunię Świętą (jeśli jest udzielana) i Olej  Infirmorum do namaszczania chorych, który kapłan przynosi ze sobą. Podczas zgłoszenia należy poinformować duszpasterza, czy osoba chora jest świadoma i czy może przyjmować Komunię Świętą. Sakrament chorych udzielany jest osobom chorym a nie umierającym. Nie należy zwlekać do ostatniej chwili.

Księżą odwiedzają Chorych z posługą sakramentalną w domach w I Piątki Miesiąca w godz. 10:00-12:00.

KANCELARIA PARAFIALNA

 

znajduje się w budynku Domu Parafialnego (wejście od ul. Rumiankowej),

CZYNNA:

pon. – 16:00-17:30, środa – 16:00-17:30 i 19:00-20:00, sob. – 9:00-10:00.

(w uroczystości i święta kościelne – nieczynna)

NABOŻEŃSTWA

 

 • Różaniec Święty – codziennie o godz. 17:20 (w lipcu i sierpniu w tygodniu o 17:20 a w niedzielę o 18:20)
 • Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy – środa o godz. 18:00
 • Godzinki do NMP – niedziela po Mszy św., o godz. 8:00
 • Nabożeństwo I niedzieli z Litanią do Imienia Jezus – I niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 13:00 (w lipcu i sierpniu o godz. 12:00)
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego – I piątek miesiąca po Mszy o godz. 18:00
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu – I piątek miesiąca w godz. 17:00-20:00
 • Nabożeństwo Fatimskie z procesją wokół kościoła – od maja do października 13 dnia miesiąca o godz. 18:00
 • Nieszpory Eucharystyczne – I niedziela miesiąca po Mszy św. wieczornej
 • Nabożeństwo Majowe – przez cały maj po Mszy Świętej o godz. 18:00
 • Nabożeństwo Czerwcowe – przez cały czerwiec po Mszy Świętej o godz. 18:00
 • Nabożeństwo Październikowe – przez cały październik o godz. 17:15
 • Droga Krzyżowa z udziałem dzieci – piątki Wielkiego Postu o godz. 17:00
 • Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych– piątki Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 18:00
 • Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 18:00
 • Odpust parafialny Świętego Hieronima – 30.09 (przenoszony na niedzielę poprzedzającą)
 • Msza Święta przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – każdego 22 dnia miesiąca o godz. 18:00
 • Msza Święta z modlitwą w intencji powołań – 7 dzień każdego miesiąca o godz.18:00
 • Msza Święta w intencji Rodziny Różańcowej – I sobota każdego miesiąca o godz. 18:00
 • Msza Święta w intencji Parafialnego Zespołu Caritas – I niedziela miesiąca o godz. 13:00 (w lipcu i sierpniu o godz. 12:00)
 • Msza Święta w intencji Wspólnoty Fatimskiej – każdego 13 dnia miesiąca o godz. 18:00
 • Msza Święta w intencji Wspólnot Nowej Ewangelizacji – I wtorek każdego miesiąca o godz. 18:00
 • Msza Święta w intencji Wspólnoty Dorosłych Ruchu Światło-Życie – IV wtorek każdego miesiąca o godz. 18:00
 • Wypominki – w I piątek miesiąca na Mszy św. o godz. 18:00