MSZE ŚWIĘTE

 • Niedziela: 8.00; 10.00; 11.30 (z udziałem dzieci); 13.00 (w II i III niedzielę miesiąca Chrzty); 18.00 (dla młodzieży),  w wakacje (lipiec-sierpień): 8.00, 10.00, 12.00 i 19.00
 • Dni powszednie: 7.00 ( w adwencie 6.45 – msza roratnia) ; 18.00 (w sobotę sprawowana według formularza niedzielnego)

 

SAKRAMENT POKUTY

 • Spowiedź – każdego dnia (również w niedzielę) 20 minut przed każdą Mszą Świętą
 • w I piątek miesiąca w godz. 17.00-20.30

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakrament Chrztu Świętego w naszej parafii udzielany jest zasadniczo w II i III niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 13:00 (w lipcu i sierpniu o godz. 12:00). W Wielkim Poście tylko we IV Niedzielę Wielkiego Postu  (14.03.2021r.)

Dziecko zgłaszają rodzice najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu w godzinach pracy kancelarii przynosząc akt urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego). Chrzestni dostarczają z parafii miejsca zamieszkania dokument dopuszczający do pełnienia godności rodzica chrzestnego (zaświadczenie wystawiane w kancelarii własnej parafii – zgodnie z faktycznym stanem zamieszkania) .
Przed chrztem w sobotę o 19.00 dla rodziców i chrzestnych – odbywa się konferencja wprowadzająca w tajemnicę sakramentu i przebieg uroczystości chrztu.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

 • ukończyły 16 rok życia
 • były ochrzczone i bierzmowane
 • są praktykującymi katolikami (nigdy nie odstąpiły od wiary, są wolne od jakiejkolwiek kary kanonicznej, uczęszczają na Mszę św., przystępują do Komunii Świętej, żyją w związkach sakramentalnych, dają swoim chrześcijańskim życiem dobry przykład; w przypadku młodzieży: uczęszczają na lekcje religii w szkole – potwierdzone przez katechetę)

Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z naszej parafii, wydawane są zgodnie z prawem, tylko osobom rzeczywiście mieszkającym na terenie naszej parafii (nie jest istotny adres zameldowania tylko faktyczny stan przynależenia do parafii przez zamieszkanie w granicach parafii  – co weryfikowane jest przez duszpasterza, każdego roku, podczas wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy). Dlatego należy niezwłocznie (w ciągu 3 miesięcy) zgłaszać zmiany adresu i każdorazowo potwierdzić w kancelarii parafialnej swoją przynależność do danej parafii przez odpowiedni wpis w kartotece parafialnej.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1. Termin planowanego ślubu należy uzgodnić z duszpasterzem przynajmniej kilka miesięcy wcześniej (rezerwacji można dokonać telefonicznie).

2. Pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej, podczas którego dokonuje się spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych, odbywa się na 5-3 miesiące przed planowanym ślubem.

Do kancelarii parafialnej należy wówczas dostarczyć:

 • metryki Chrztu św. z adnotacją: „do ślubu kościelnego” (ważność 6 mies. od wystawienia dokumentu do zawarcia ślubu);
 • zaświadczenie z USC o stanie wolnym, lub dokument o zawarciu związku małżeńskiego w USC (ważność 6 mies. od wystawienia dokumentu);
 • świadectwo uczęszczania na konferencje przygotowawcze do Sakramentu Małżeństwa (Kurs Przedmałżeński);
 • zaświadczenie o spotkaniach w Poradni Małżeńskiej;

3. Drugie spotkanie w kancelarii odbywa się po wygłoszonych zapowiedziach.

Do kancelarii parafialnej należy wówczas dostarczyć:

 • świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z parafii zamieszkania;
 • dane świadków ślubu ( imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania);

4.Przebieg ceremonii należy wcześniej omówić z duszpasterzem.

5. Na ślub należy przybyć punktualnie, w obecności zgłoszonych świadków.

6. Dla uszanowania świętości obrzędu Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni zawczasu uprzedzić osoby zaproszone przez nich na ślub, żeby:

– nie robiły zdjęć fotograficznych w czasie Mszy św. i obrzędu sakramentalnego (powinny to być osoby uprawnione – po kursach przygotowawczych);

– nie składały życzeń ślubnych w pobliżu ołtarza;

– w ramach poszanowania miejsca świętego i zgodnie z zasadami ekologii nie stosowali petard/konfetti wystrzałowych przed kościołem;

 

SAKRAMENT CHORYCH

Sakrament chorych udzielany jest w domu chorego lub w placówce opiekuńczej na wyraźną prośbę osoby chorej lub najbliższych. Bliscy powinni uczestniczyć we wspólnej modlitwie. W domu należy przygotować na stole: krzyż i świeczki oraz przewidzieć miejsce na Komunię Świętą (jeśli jest udzielana) i Olej  Infirmorum do namaszczania chorych, który kapłan przynosi ze sobą. Podczas zgłoszenia należy poinformować duszpasterza, czy osoba chora jest świadoma i czy może przyjmować Komunię Świętą. Sakrament chorych udzielany jest osobom chorym a nie umierającym. Nie należy zwlekać do ostatniej chwili.

 

NABOŻEŃSTWA

 • Różaniec Święty – codziennie o godz. 17.20
 • Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy – środa o godz. 18.00
 • Godzinki do NMP – niedziela po Mszy św., o godz. 8.00
 • Nabożeństwo I niedzieli miesiąca (Adoracja i litania do Imienia Jezus) – I niedziela miesiąca po Mszy Świętej o godz. 13.00
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego – każdy I piątek miesiąca po Mszy św. godz. 18.00
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu – każdy I piątek miesiąca od godz. 17.00 do godz. 18.00 i po Mszy do godz. 21:00
 • Nabożeństwo Fatimskie z procesją światła wokół kościoła – od maja do października 13 dnia miesiąca o godz. 18.00
 • Nieszpory Eucharystyczne – I niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00
 • Nabożeństwo Majowe – przez cały maj po Mszy Świętej o godz. 18.00
 • Nabożeństwo Czerwcowe – przez cały czerwiec po Mszy Świętej o godz. 18.00
 • Nabożeństwo Październikowe – przez cały październik o godz. 17.15
 • Nabożeństwo I Sobót Miesiąca – w każdą i sobotę miesiąca o godz. 17.00
 • Droga Krzyżowa z udziałem dzieci – piątki Wielkiego Postu o godz. 17.00
 • Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych – piątki Wielkiego Postu o godz. 18.40
 • Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 18.00
 • Odpust parafialny św. Hieronima – 30.09
 • Czterdziestogodzinne nabożeństwo – 28.09-30.09
 • Msza Święta przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – każdego 22 dnia miesiąca o godz. 18.00
 • Msza Święta w intencji powołań i Wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji – I czwartek miesiąca o godz.18.00
 • Msza Święta w intencji Rodziny Różańcowej – I sobota każdego miesiąca o godz. 18.00
 • Msza Święta w intencji Parafialnego Zespołu Caritas – I niedziela miesiąca o godz. 13.00
 • Msza Święta w intencji Wspólnoty Fatimskiej – każdego 13 dnia miesiąca o godz. 18.00
 • Msza Święta w intencji Rycerzy Jana Pawła II – każdego 22 dnia miesiąca o godz. 18.00
 • Spowiedź w I piątki – w godz. 17.00-20:30
 • Wypominki – w III piątek miesiąca o godz. 18.00

 

 

Facebook
YouTube