Wybrane myśli św. Jana Pawła II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga.

Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej.

Celibat jest znakiem wolności, która służy.

Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę.

Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei.

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!

Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.

Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów.

Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach.

Święci zachęcają wierzących naszych czasów, aby nie cofali się w obliczu trudności, jakie stawia przed nimi wierność wymogom wiary.

Cieszcie się tak jak Ja się cieszę, wszystko oddaję w opiekę Marii Dziewicy.