Nie możemy modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej, zjednoczenie umysłów, zgodność dusz, więź miłości, modlitwy kapłanów.

Św. Jan Chryzostom.

Kościół jest wielką rodziną, w której jesteśmy przyjmowani
i uczymy się żyć jako wierzący i jako uczniowie Pana Jezusa.

Papież Franciszek