Orędzia i listy pasterskie

Papieża

Encykliki
1.Encyklika „Fratelli Tutti” Ojca świętego Franciszka o braterstwie i przyjaźni społecznej, 3 października 2020 roku

2. Encyklika „Laudato SI” Ojca św. Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom, 18 czerwca 2015 roku

3. Encyklika „Lumen fidei” Ojca św. Franciszka o wierze, 29 czerwca 2013 roku

Adhortacje
1. Posynodalna Adhortacja Apostolska „Querida Amazonia” papieża Franciszka, 2 luty 2020 roku

2. Posynodalna Adhortacja Apostolska ” Christus vivit” papieża Franciszka poświęcona młodym, 25 marca 2019 roku

3. Adhortacja Apostolska „Gaudete et exsultate” papieża Franciszka o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, 19 marca 2018 roku

4. Posynodalna Adhortacja Apostolska „Amoris laetitia” papieża Franciszka o miłości w rodzinie, 19 marca 2016 roku

5. Adhortacja Apostolska „Evangelli gaudium” papieża Franciszka o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, 24 listopada 2013 roku

Konstytucje (wybrane)
1. Konstytucja Apostolska „Preadicate Evangelium” Ojca św. Franciszka o kurii rzymskiej i jej służbie kościołowi w świecie, 19 marca 2022 roku

2. Konstytucja Apostolska „Episcopalis communio” Ojca św. Franciszka o synodzie biskupów, 15 sierpnia 2018 roku

3. Konstytucja Apostolska „Veritatis gaudium” Ojca św. Franciszka o uniwersytetach i wydziałach kościelnych, 8 grudnia 2017 roku

Listy (wybrane)
1. List Apostolski „Totum Amoris” papieża Franciszka w 400. rocznicę śmierci św. Franciszka Salezego, 28 grudnia 2022 roku

2. List Apostolski Motu Proprio „Competentias quasdam decernere” papieża Franciszka zmieniający przepisy prawa kanonicznego dotyczące Kościołów Wschodnich, 11 luty 2022 roku

3. List Apostolski Motu Proprio „Antiquum ministerium” papieża Franciszka w którym ustanawia posługę katechety, 10 maja 2021 roku

4. List Apostolski Motu Proprio „Spiritus Domini” papieża Franciszka nt dopuszczenia płci żeńskiej do posługi lektoratu i akolitatu, 10 stycznia 2021 roku

5.  List Apostolski „Patris corde” papieża Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Świętego, 8 grudnia 2020 roku

6. List Apostolski „Scripturae sacrae affectus” papieża Franciszka w 1600-lecie śmierci św. Hieronima, 30 września 2020 roku

7. Lista Apostolski „Admirabile signum” papieża Franciszka o znaczeniu i wartości żłóbka, 1 grudnia 2019 roku

8. List Apostolski Motu Proprio „Aperuit Illis” papieża Franciszka,  w którym ustanawia Niedzielę Słowa Bożego, 30 września 2019 roku

9. List Apostolski Motu Proprio „Vos estis lux mundi” papieża Franciszka, 7 maja 2019 roku

10. List Apostolski „Misericordia et misera” papieża Franciszka na zakończenie nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, 20 listopada 2016 roku

11. List Apostolski Motu Proprio papieża Franciszka, w którym ustanawia Dykasterię ds integralnego rozwoju człowieka, 16 sierpnia 2016 roku

12. List Apostolski Motu Proprio „Mitis et misericors Iesus” papieża Franciszka reformujący kanony KKKW dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, 15 sierpnia 2015 roku

13. List Apostolski Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka reformujący kanony KPK dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, 15 sierpnia 2015 roku

14. List Apostolski bulla  „Misericoriae Vultus” papieża Franciszka ogłaszająca nadzwyczajny rok miłosierdzia, 11 kwietnia 2015 roku

15. List Apostolski „Świadkowie radości” papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego, 21 listopada 2014 roku

List Papieża seniora Benedykta XVI na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, 18 maja 2020 roku

Orędzia (wybrane)
1. Orędzie papieża Franciszka na 56. Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2023 roku

2. Bożonarodzeniowe Orędzie „Urbi et orbi” papieża Franciszka, 25 grudnia 2022 roku

3. Orędzie papieża Franciszka na 37. Światowy Dzień Młodzieży 2022-203 w Lizbonie

4. Orędzie papieża Franciszka na 2. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych 2022

5. Orędzie papieża Franciszka na 1. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych 2021

6. Orędzie papieża Franciszka na XXXI Światowy Dzień Młodzieży 2016 w Krakowie

Przemówienia (wybrane)
1. Homilia Ojca św. Franciszka podczas Mszy św. pogrzebowej papieża seniora Benedykta XVI, Rzym 5 stycznia 2023 roku

2. Homilia Ojca św. Franciszka podczas Mszy św. kanonizacyjnej papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, Rzym, 27 kwietnia 2014 roku

 

Konferencji Episkopatu Polski
1. Program Duszpasterski KEP „Wierzę w Kościół Chrystusowy” na rok 2022/2023

2.Vademecum Synodu o synodalności. Oficjalny podręcznik słuchania i rozeznawania w Kościołach lokalnych: etap pierwszy [październik 2021 – kwiecień 2022]

3. Komisja Wychowania Katolickiego KEP: Wskazania dotyczące przygotowania dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii świętej, 29 sierpnia 2020 roku

4. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Ujednolicenie tekstu modlitw,  28 sierpnia 2020 roku

5. KEP: Dokument nt szacuneku dla osób związanych z ruchem LGBT+ (nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów), sierpień 2020 roku

6. List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, 7 maja 2020 roku

7. KEP: Słowo bpów ws molestowania nieletnich „Wrażliwość i odpowiedzialność”, 22 maja 2019 roku

8. List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 14 marca 2018 roku

9. Rada ds. Społecznych KEP: Dokument „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, 14 marca 2017 roku

10. KEP: Dokument o wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek, 5 marca 2013 roku

 

Diecezjalne, Biskupa Ordynariusza

Kursy przedmałżeńskie w diecezji warszawsko-praskiej w roku 2023

Komunikat bpa Romualda Kamińskiego po śmierci papieża seniora Benedykta XVI, 31 grudnia 2022 roku

List pasterski bpa Romualda Kamińskiego na Adwent 2022

Komunikat bpa Romualda Kamińskiego o zakończeniu diecezjalnego etapu Synodu, 29 maja 2022 roku

Komunikat bpa Romualda Kamińskiego dotyczący pomocy Ukrainie, 20 marca 2022 roku

List pasterski bpa Romualda Kamińskiego na Wielki Post 2022

Słowo bpa Romualda Kamińskiego na nowy rok szkolny, 1 września 2021 roku

Słowo bpa Romualda Kamińskiego do uczestników XXXVIII Praskiej Pielgrzymki Pieszej Pomocników Maryi Matki Kościoła, 11 sierpnia 2021 roku

Słowo pasterskie w związku z przygotowaniem do 100. rocznicy poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, 28 maja 2021 roku

List pasterski bpa Romualda Kamińskiego na Wielki Post 2021

List bpa Romualda Kamińskiego o udziale dzieci i młodzieży w lekcjach religii, 22 sierpnia 2018 roku