Orędzia i listy pasterskie

Papieża

1.Encyklika „Lumen fidei” Ojca świętego Franciszka o wierze, 29 czerwca 2013 roku

2. Encyklika „Laudato SI” Ojca świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom, 18 czerwca 2015 roku

3. Posynodalna Adhortacja Apostolska ” Christus vivit” Ojca świętego Franciszka poświęcona młodym, 25 marca 2019

4. Orędzie Ojca św. Franciszka na Wielki Post A. D. 2019

5. List Apostolski w formie motu proprio ojca św. Franciszka Aperuit Illis, w którym ustanawia Niedzielę Słowa Bożego, 30 września 2019 roku

6. Posynodalna Adhortacja Apostolska „Querida Amazonia” Ojca świętego Franciszka, 2 luty 2020 roku

7. Orędzie Papieża Franciszka na XXXV ŚDM: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (por. Łk 7, 14) A. D. 2020

8. List Papieża Benedykta na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, 18 maja 2020 roku

 

Konferencji Episkopatu Polski

1.Wrażliwość i odpowiedzialność – słowo biskupów do wiernych, 22 maja 2019 roku

2. Przewodniczący Episkopatu o próbie zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła, 17 czerwca 2019 roku

3. Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2019, 28 lipca 2019 roku

4. Komunikat Rady Stałej KEP dotyczący wprowadzenia w kościołach środków ostrożności dot. koronawirusa, 12 marca 2020 roku

5. Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa, 31 marca 2020 roku

6. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Brak możliwości przyjęcia Komunii Św. nie przerywa praktyki pierwszych piątków miesiąca, 2 kwietnia 2020 roku

7. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Ujednolicenie tekstu modlitw,  28 sierpnia 2020 roku

 

Biskupa Ordynariusza

1. List bpa Romualda Kamińskiego o udziale dzieci i młodzieży w lekcjach religii, 22 sierpnia 2018 roku

2. List bpa Romualda Kamińskiego na Adwent 2018 i nowy rok duszpasterski „W mocy Bożego ducha”, 2 grudnia 2018 roku

3. List bpa Romualda Kamińskiego na Boże Narodzenie A. D. 2018, 25 grudnia 2018 roku

4. List bpa Romualda Kamińskiego wzywający do modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, 25 lipca 2019 roku

5. Słowo pasterskie bpa Romualda Kamińskiego zapowiadające Synod Młodych, 15 września 2019 roku

6. List bpa Romualda Kamińskiego na Boże Narodzenie A. D. 2019, 25 grudnia 2019 roku

7. Apel bpa Romualda Kamińskiego o modlitwę w obliczu zagrożenia epidemią , 7 marca 2020 roku

8. Komunikat w sprawie profilaktyki zagrożeń związanych z ogłoszoną pandemią koronawirusa, 12 marca 2020 roku

9. Dyspozycje w związku z pandemią koronawirusa, 12 marca 2020 roku

10. Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, 12 marca 2020 roku

11. Dekret Bpa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, 13 marca 2020 roku

12. Apel bpa Romualda Kamińskiego, 20 marca 2020 roku

13. Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego, 21 marca 2020 roku

14. Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego, 24 marca 2020 roku

15. Bp Romuald Kamiński: oddajmy się w opiekę Matki Bożej Łaskawej, 25 marca 2020 roku