WSPÓLNOTA NOWEJ EWANGELIZACJI Duch Święty

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) „Woda Żywa”  jest owocem Seminarium Odnowy Wiary, które odbyło się w naszym kościele w dniach 27 kwietnia 8 czerwca 2017 roku. Grupa liczy około 40 członków. Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Proboszcz Dariusz Marczak.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek według następującego porządku:

– 1. czwartek miesiąca: godz. 18.00: Msza Święta w kościele, po niej modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych przed Najświętszym Sakramentem i agapa w salce na plebanii

– 2. i 4. czwartek miesiąca: godz. 19.30: spotkanie formacyjne w salce na plebanii (uwielbienie, konferencja, świadectwa)

– 3. czwartek miesiąca: godz. 19.00: uwielbienie w kościele przed Najświętszym Sakramentem i modlitwa wstawiennicza

Jeśli w danym miesiącu pojawi się 5. czwartek, spotkanie odbędzie się o godz. 19.30 w salce.

Więcej na naszej stronie: www.snewodazywa.pl

 

Zapraszamy 🙂 Z Bogiem.