WSPÓLNOTA NOWEJ EWANGELIZACJI

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) „Woda Żywa”  jest owocem Seminarium Odnowy Wiary, które odbyło się w naszym kościele w dniach 27 kwietnia 8 czerwca 2017 roku. Grupa liczy około 30 członków. Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Marcin Jaromij

Spotkania odbywają się w każdy wtorek według następującego porządku:

– 1. czwartek miesiąca: godz. 18.00: Msza Święta w kościele w intencji wspólnoty po niej Adoracja przed Najświętszym Sakramentem i agapa w salce na plebanii przy Stole Jedności i Słowa Bożego…

– 2. i 4. czwartek miesiąca: po Mszy Świętej do  godz. 19.30 wspólna Adoracja przed Najświętszym Sakramentem a w następstwie spotkanie formacyjne w salce na plebanii (uwielbienie, konferencja, świadectwa)

– 3. czwartek miesiąca: godz. 19.00: uwielbienie w kościele przed Najświętszym Sakramentem i modlitwa wstawiennicza dla osób potrzebujących

Jeśli w danym miesiącu pojawi się 5. czwartek spotkanie odbędzie się o godz. 19.30 w salce po wcześniejszej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kosciele 🙂

Zapraszamy 🙂 Z Bogiem.