WSPÓLNOTA FATIMSKA

Wspólnota Fatimska jest to grupa osób kobiet i mężczyzny, którym bliski jest kult Matki Bożej Fatimskiej. Członkowie tej grupy codziennie przed Mszą św. wieczorną modlą się na różańcu razem ze wspólnotą Koła różańcowego w intencjach podanych przez papieża, kapłanów posługujących w naszej parafii oraz w intencjach, o które prosiła Matka Boża między innymi za dusze w czyśćcu cierpiące, które niejednokrotnie Maryja odwiedzała w czyśćcu. W każdy 13 – dzień miesiąca od maja do października pod przewodnictwem kapłana odbywają się procesje wokół albo wewnątrz kościoła z Matką Boża Fatimską niesioną przez mężczyzn, z tej wspólnoty, a kobiety tworzą wokół Maryi procesję światła. Maryja jest czczona także poprzez nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca. Osoby należące do tej wspólnoty pomagały, w zbiórka na rzecz budowy naszego kościoła.

Procesja fatimska

Zebrania wspólnoty odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej w salce domu parafialnego. Na Mszy świętej modlimy się za członków żyjących jak również i zmarłych, prosząc Matkę Bożą o pokój na świecie i wypraszając łaski dla grzeszników. Osobami odpowiedzianymi za grupę jest ks. Proboszcz, który pełni opiekę duchową i formacyjną oraz pani Kacprzyk Żegota, która czuwa nad właściwą organizacją, zaangażowaniem i pobożnością członków wspólnoty w życie parafii (zamawia Mszę św., zachęca do modlitwy i organizuje akcje parafialne np. robienie palm wielkanocnych).

Dzień wspólnot – w rocznicę konsekracji kościoła

 

Członkowie Wspólnoty Fatimskiej:

 1. Grabowska Ewa
 2. Kacprzyk Żegota
 3. Winiarczyk Barbara
 4. Serafinowicz Jadwiga
 5. Kander Alicja
 6. Ludwicka Henryka
 7. Malińska Leokadia
 8. Borkowska Jolanta
 9. Mościcka Monika
 10. Jarosz Maria
 11. Zdzieborska Małgorzata
 12. Ryżkowska Ewa

  Pamiętamy o modlitwie za naszych kapłanów.

 13. Kur Jadwiga
 14. Ogonowska Joanna
 15. Pietranik Marzena
 16. Wojenka Anna
 17. Reszczyk Halina
 18. Świetlikowska Teodozja

Odeszły do Pana:
śp. Pietal Elżbieta
śp. Jakubczak Zofia
śp. Rudnicka Maria
śp. Jaroszewska Jadwiga

Wspólnota Fatimska w przygotowywaniu naręczy zbóż na Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej 

Ave, ave, ave Maria!

Wszystkich chętnych zapraszamy do przyłączenia się!