WSPÓLNOTA FATIMSKA

Wspólnota Fatimska jest to grupa osób kobiet i mężczyzny, którym bliski jest kult Matki Bożej Fatimskiej. Członkowie tej grupy codziennie przed Mszą św. wieczorną modlą się na różańcu razem ze wspólnotą Koła różańcowego w intencjach podanych przez papieża, kapłanów posługujących w naszej parafii oraz w intencjach, o które prosiła Matka Boża między innymi za dusze w czyśćcu cierpiące, które niejednokrotnie Maryja odwiedzała w czyśćcu. W każdy 13 – dzień miesiąca od maja do października pod przewodnictwem kapłana odbywają się procesje wokół albo wewnątrz kościoła z Matką Boża Fatimską niesioną przez mężczyzn, z tej wspólnoty, a kobiety tworzą wokół Maryi procesję światła. Maryja jest czczona także poprzez nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca. Osoby należące do tej wspólnoty pomagały, w zbiórka na rzecz budowy naszego kościoła.

Zebrania wspólnoty odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej w salce domu parafialnego. Osobami odpowiedzianymi za grupę jest ks. Proboszcz, który pełni opiekę duchową i formacyjną oraz pani Kacprzyk Żegota, która czuwa nad właściwą organizacją, zaangażowaniem i pobożnością członków wspólnoty w życie parafii (zamawia Mszę św., zachęca do modlitwy i organizuje akcje parafialne np. robienie palm wielkanocnych).

Lista osób należących do Wspólnoty Fatimskiej:

 1. Rudnicka Maria
 2. Świetlikowska Teodozja
 3. Grabowska Ewa
 4. Jakubczak Zofia
 5. Kacprzyk Żegota
 6. Jaroszewska Jadwiga
 7. Piętal Elżbieta
 8. Winiarczyk Barbara
 9. Serafinowicz Jadwiga
 10. Kander Alicja
 11. Ludwicka Henryka
 12. Malińska Leokadia
 13. Borkowska Jolanta
 14. Mościcka Monika
 15. Jarosz Maria
 16. Ryżkowska Ewa
 17. Zdzieborska Małgorzata
 18. Ogonowska Joanna
 19. Kur Jadwiga
 20. Szulim Marek
 21. Wojenka Anna i Marcin

Ave, ave, ave Maria!