Wprowadzenie relikwii błogosławionych Karoliny Kózkówny i Carlo Acutisa

21 lutego 2021 roku

W I niedzielę Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 10.00 odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Carka Acutisa i bł. Karoliny Kózkówny. Tego dnia parafia gościła ks. Michała Dziedzica – Dyrektora Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży, który wygłosił okolicznościowe słowo. W homilii nawiązywał do życia tych młodych błogosławionych. Od tego momentu stali się jeszcze bardziej obecni w naszej świątyni w cząstce widzialnej w relikwiarzach. W ponad 30 parafiach i innych miejscach naszej diecezji są lub będą w najbliższym czasie umieszczone relikwie bł. Karoliny, by przyzywać jej wstawiennictwa i opieki. Błogosławiony Carlo został zaproszony na specjalne życzenie Księdza Proboszcza, aby nasza młodzież miała u nas swojego potężnego wspomożyciela w sprawach wzrastania w codziennej mądrości i wierności nauce Ewangelii. Tak więc, obydwoje stali się szczególnymi patronami dzieci, młodzieży i rodzin w naszej parafii. Pełna fotorelacja w galerii: Wprowadzenie relikwii błogosławionych Karoliny Kózkówny i Carla Acutisa.

Opracował: M. Wojenka