NADZWYCZAJNI SZAFARZE  KOMUNII ŚWIĘTEJ

Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej jest to posługa liturgiczna odpowiadająca na rzeczywiste potrzeby wiernych, ustanowiona przede wszystkim z myślą o chorych oraz o zgromadzeniach liturgicznych, podczas których bardzo liczni wierni pragną przyjąć Komunię świętej.

Nadzwyczajnie szafarze Komunii świętej w Parafii św. Hieronima w Starej Miłośnie zostali ustanowieni przez J. E. Ks. Bpa Marka Solarczyka dnia 3 marca 2018 r. podczas uroczystej Mszy świętej w Katedrze Warszawsko-Praskiej.

 

6

Na zdjęciu wśród wielu szafarzy także nasza trójka. 🙂

Pobłogosławieni szafarze to:

1. p. Sławomir Dąbrowa

2. p. Piotr Leszczyński

3. p. Mariusz Szot

 

 


Stała formacja Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej:

29.03.2018, godz. 10:00 – uczestnictwo we Mszy Krzyżma w Bazylice katedralnej św. Floriana.

12.05.2018, godz. 10:00 spotkanie formacyjne w sali kurialnej przy katedrze.

16.06.2018 dla chętnych – Ogólnopolska Pielgrzymka na Święty Krzyż. Tego samego dnia pozostałych Szafarzy zapraszamy do udziału w uroczystym pożegnaniu kopii Ikony Jasnogórskiej, które odbędzie się w kościele Najczystszego Serca Maryi na placu Szembeka w Warszawie.


Modlitwa szafarza

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu człowieka! * Ojciec niebieski posłał Cię, * abyś ludzi zniewolonych przez grzech * wyprowadził do światła prawdziwej wolności. * W czasie ziemskiej wędrówki * zawsze byłeś blisko słabych, opuszczonych i cierpiących. * Niosłeś pocieszenie strapionym, * uzdrawiałeś chorych  * i wskrzeszałeś umarłych. * Twoje otwarte Serce bije nadal w Kościele, * a Jego zbawcza moc * przemienia nas w sakramentach świętych. *

W swoim miłosierdziu dałeś i mnie uczestniczyć w tej tajemnicy, * powołując do pomocy przy rozdzielaniu Twego Najświętszego Ciała. * Pozwoliłeś mi nieść * Twoją zbawczą obecność * w Komunii świętej do chorych ludzi. * Niech moc Twego Ducha przenika mnie do głębi. * Spraw * bym sercem chłonąc Twoją łaskę  * i pełniąc zleconą mi posługę, * stawał się widocznym znakiem Twojej obecności * w moim środowisku. *

Maryjo, * Matko naszego Zbawiciela, * która niosąc Go pod sercem spiesznie zdążałaś do Elżbiety, * uproś mi łaskę podobnej gorliwości, * gdy idę do powierzonych mi chorych. *

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski, * módl się za nami!


 Dokumenty dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy

Dokumenty papieskie i Stolicy Apostolskiej

Dokumenty Kościoła w Polsce

Dokumenty dotyczące kultu i czci Eucharystii

Dokumenty papieskie i Stolicy Apostolskiej

Dokumenty Kościoła w Polsce

Dokumenty dotyczące chorych

Dokumenty papieskie i Stolicy Apostolskiej