„Tak, chcę, żeby twoje kruche dziecięce ciało, uświęcone moją łaską, rozświetlone moją miłością, było jak monstrancja ukazująca moją boskość. Chcę, żeby ta boskość promieniowała z twojej twarzy i z twoich czystych oczu, tak żeby ludzie widząc cię tak napełnionego łaską i prawdą, mogli wyczytać z nich moją chwałę, chwałę Syna Jednorodzonego”. (o. Jaque Sevin, „Medytacje Skauta nad Ewangelią„)

W naszej parafii działają grupy skautowe Wędrowników. Zostały one zorganizowane przez rodziców, którzy chcą wychowywać swoje dzieci w duchu katolickim i patriotycznym. Nasze zbiórki planujemy w taki sposób, aby realizować cele skautingu: kształtowanie charakteru, rozwój zmysłu praktycznego, wyrabianie ducha służby, również poprzez zaangażowanie na rzecz parafii, pogłębianie relacji z Bogiem i rozwój fizyczny. Formacja skautowa opiera się na regularnych zbiórkach, które w przypadku dzieci młodszych (wilczki) odbywają się dwa razy w miesiącu, zaś w przypadku dzieci starszych – w każdą sobotę.

W okresie wakacyjnym dzieci uczestniczą w obozach wilczkowych i skautowych. Zgłaszamy je do kuratorium i są one poddawane kontroli organów państwowych. Prowadzący obozy posiadają wymagane uprawnienia wychowawcy i kierownika wypoczynku.

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 11 lat (wilczki) i młodzież (skauci i skautki od 11 lat ).

Kontakt do osób odpowiedzialnych za grupy skautowe:
– wilczki (dziewczynki) – akela Ewa: tel.694 198 567. Patronką tej gromady jest Św. Teresa z Avila.
– skautki – zastępowa Julka: tel. 539 092 561. Patronką tego zastępu jest Św. Dorota z Cezarei.

Istnieje możliwość utworzenia grupy wilczków (chłopcy) oraz skautów. W tej sprawie proszę kontaktować się z akelą Maciek: tel. 602 741 670. Osoby pragnące się zapisać do grupy skautowej Wędrowników mogą kontaktować się z nami przez  formularz kontaktowy.