Rycerze Zakonu Św. Jana Pawła II
Ordo Militiae Sancti Ioannis Pauli II (OMSIPII)

To dzieło powstało w styczniu 2011 roku jako swoiste wotum wdzięczności za wyniesienie do chwały błogosławionych – Papieża Jana Pawła II.  To męskie stowarzyszenie katolickie dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło św. Jana Pawła II.  Bronić dobrego imienia Kościoła i jego duszpasterzy, kultywować tradycje patriotyczne, organizować pomoc dla współbraci i pomoc charytatywną.

Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór św.  Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą!

Dnia 2 kwietnia 2012 roku w 7.  rocznicę odejścia do domu Ojca św.  Jana Pawła II, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej – Jego Ekscelencja Ks.  Arcybiskup Henryk Hoser SAC – wydał dekret erygujący Zakon w diecezji warszawsko-praskiej. Zakon posiada strukturę hierarchiczną w postaci chociażby prowincji, czyli np. terytorium Polski, komandorii – zasięg diecezjalny, chorągwi zazwyczaj parafia. Obecnie jest ok. 1100 braci rycerzy w 100 parafiach w Polsce, Kanadzie, Hiszpani, Francji i na Ukrainie.

Charakterystycznym ubiorem rycerzy jest mantulla dawniej mucet, czyli pewnego rodzaju czarny płaszcz z herbem papieskim św. Jana Pawła II, z wpisaną literą „M” pod krzyżem – podkreślającą duchowość maryjną tego zakonu. Duchowym opiekunem rycerzy zazwyczaj jest ksiądz proboszcz, który nosi miano kapelana i brata.

W naszej parafii Chorągiew św. Hieronima została erygowana 26 października 2017 roku dzięki staraniom ks. Proboszcza Dariusza Marczaka. W tym dniu podczas uroczyście celebrowanej Eucharystii kilku parafian złożyło rotę ślubowania. Obecnie w naszej chorągwi jest włącznie z ks. Kapelanem: 10 braci i jeden kadet Gabriel. Natomiast, aby powstała nowa chorągiew potrzeba 6 braci. Więcej informacji w prezentacji: Prezentacja ZRJPII XII 2019

 

Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. I)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. V)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. IX)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. II)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. VI)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. X)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. III)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. VII)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. XI)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. IV)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. VIII)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. XII)

Przyjęcie br. Tadeusza do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II 2021

Świadectwo ZB Pawła Cwynara 2022

Promocja rycerska na II stopień – Miłosierdzie oraz III – Solidarność 2021

Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 2022

Boże Ciało 2021

Wybory władz chorągwi z udziałem ZB Kanclerza 2022

Pogrzeb Prowincjała Polski OMIPII 2021

Dzieło Adopcji Serca na odległość 2023

 


MODLITWA RYCERZA ŚW. JANA PAWŁA II
Święty Janie Pawle Wielki, nasz święty Patronie, wspomagaj nas w codzienności i nie dozwól byśmy zeszli z drogi zbawienia. Ty swe życie oddałeś Bogu przez Maryję, spraw abyśmy za Twoim przykładem ofiarnie trwali w Służbie Bożej.
Upraszaj naszemu Zakonowi jedność i pokój, niech za Twą przyczyną każdy Rycerz wzrasta w świętości, abyśmy kiedyś spotkali się wszyscy w Domu Ojca w niebie. Amen.