logo

Rycerze Zakonu Św. Jana Pawła II

To dzieło powstało w styczniu 2011 roku jako swoiste wotum wdzięczności za wyniesienie do chwały błogosławionych – Papieża Jana Pawła II.  To męskie stowarzyszenie katolickie dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło św. Jana Pawła II.  Bronić dobrego imienia Kościoła i jego duszpasterzy, kultywować tradycje patriotyczne, organizować pomoc dla współbraci i pomoc charytatywną.

Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór św.  Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą!

Dnia 2 kwietnia 2012 roku w 7.  rocznicę odejścia do domu Ojca św.  Jana Pawła II, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej – Jego Ekscelencja Ks.  Arcybiskup Henryk Hoser SAC – wydał dekret erygujący Zakon w diecezji warszawsko-praskiej. Zakon posiada strukturę hierarchiczną w postaci chociażby prowincji, czyli np. terytorium Polski, komandorii – zasięg diecezjalny, chorągwi zazwyczaj parafia. W Polsce jest ponad 630 braci rycerzy w 54 parafiach na terenie 9 diecezji w Polsce, Kanadzie i na Ukrainie.

W naszej parafii Chorągiew św. Hieronima została erygowana 26 października 2017 roku dzięki staraniom ks. Proboszcza Dariusza Marczaka. W tym dniu podczas uroczyście celebrowanej Eucharystii kilku parafian złożyło rotę ślubowania. Od tego czasu rycerze uczestniczą w Mszy świętej z wystawieniem relikwii św. patrona, zgłębiają nauczanie papieża Polaka podczas spotkań chorągwi oraz otrzymywanego mailem biuletynu, uczestniczą w rekolekcjach, akcjach charytatywnych, pomocy bratniej i Pro-Life. Modlą się na różańcu za Ojczyznę, Zakon, Kościół, siebie nawzajem i swoje rodziny. Charakterystycznym ubiorem rycerzy jest mantula dawniej mucet, czyli pewnego rodzaju czarny płaszcz z herbem papieskim św. Jana Pawła II, z wpisaną literą „M” pod krzyżem – podkreślającą duchowość maryjną. Duchowym opiekunem (kapelanem) i honorowym rycerzem naszej chorągwi został ks. Proboszcz. Chociaż kobiety nie mogą zostać rycerzami św. Jana Pawła II, to jednak jako bratowe mają ogromny wpływ na braci rycerzy. 🙂

Więcej informacji na stronie http://www.rycerzejp2.com.pl oraz w prezentacji: Prezentacja ZRJPII XII 2019

Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

Rozpoczęcie Narodowej Nowenny do św. Jana Pawła II w Radzyminie 2019

Pasterka z Nucjuszem Apostolskim 2019

Droga Krzyżowa 2020

Rocznica 100-lecia narodzin św. Jana Pawła II 2020