Rycerze Zakonu Św. Jana Pawła II
Ordo Militiae Sancti Ioannis Pauli II (OMSIPII)

To dzieło powstało w styczniu 2011 roku jako swoiste wotum wdzięczności za wyniesienie do chwały błogosławionych – Papieża Jana Pawła II.  To męskie stowarzyszenie katolickie dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło św. Jana Pawła II.  Bronić dobrego imienia Kościoła i jego duszpasterzy, kultywować tradycje patriotyczne, organizować pomoc dla współbraci i pomoc charytatywną.

Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór św.  Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą!

Dnia 2 kwietnia 2012 roku w 7.  rocznicę odejścia do domu Ojca św.  Jana Pawła II, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej – Jego Ekscelencja Ks.  Arcybiskup Henryk Hoser SAC – wydał dekret erygujący Zakon w diecezji warszawsko-praskiej. Zakon posiada strukturę hierarchiczną w postaci chociażby prowincji, czyli np. terytorium Polski, komandorii – zasięg diecezjalny, chorągwi zazwyczaj parafia. Obecnie jest ok. 1100 braci rycerzy w 100 parafiach w Polsce, Kanadzie, Hiszpani, Francji i na Ukrainie.

Charakterystycznym ubiorem rycerzy jest mantulla dawniej mucet, czyli pewnego rodzaju czarny płaszcz z herbem papieskim św. Jana Pawła II, z wpisaną literą „M” pod krzyżem – podkreślającą duchowość maryjną tego zakonu. Duchowym opiekunem rycerzy zazwyczaj jest ksiądz proboszcz, który nosi miano kapelana i brata.

W naszej parafii Chorągiew św. Hieronima została erygowana 26 października 2017 roku dzięki staraniom ks. Proboszcza Dariusza Marczaka. W tym dniu podczas uroczyście celebrowanej Eucharystii kilku parafian złożyło rotę ślubowania. Obecnie w naszej chorągwi jest włącznie z ks. Kapelanem: 10 braci i jeden kadet Gabriel. Natomiast, aby powstała nowa chorągiew potrzeba 6 braci. Więcej informacji w prezentacji: Prezentacja ZRJPII XII 2019

 

Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

Przyjęcie br. Tadeusza do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II 2021

Promocja rycerska na II stopień – Miłosierdzie oraz III – Solidarność 2021

Boże Ciało 2021

Pogrzeb Prowincjała Polski Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II 2021