Rycerze Zakonu Świętego Jana Pawła II
Ordo Militiae Sancti Ioannis Pauli II (OMSIPII)

To dzieło powstało w styczniu 2011 roku jako swoiste wotum wdzięczności za wyniesienie do chwały błogosławionych – Papieża Jana Pawła II.  To męskie stowarzyszenie katolickie dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło św. Jana Pawła II, bronić dobrego imienia Kościoła i jego duszpasterzy, kultywować tradycje patriotyczne, organizować pomoc dla współbraci i pomoc charytatywną.

Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest katolicka formacja, świeckich mężczyzn na wzór formacji św. Jana Pawła II (Karola Wojtyły). On to niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą!

Dnia 2 kwietnia 2012 roku w 7. rocznicę odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej – Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Henryk Hoser SAC – wydał dekret erygujący Zakon w diecezji warszawsko-praskiej. Zakon posiada strukturę hierarchiczną w postaci chociażby prowincji, czyli np. zasięg terytorium Polski, komandorii – obejmuje obszar diecezjalny, chorągwi – zazwyczaj jest to parafia. Obecnie jest w całej wspólnocie znajduje się ok. 1100 braci rycerzy w 100 parafiach w Polsce, Kanadzie, Hiszpanii, Francji i na Ukrainie.

Charakterystycznym ubiorem rycerzy jest mantulla dawniej mucet, czyli pewnego rodzaju czarny płaszcz z herbem papieskim św. Jana Pawła II. W herbie znajduje się wpisana litera „M” pod krzyżem – podkreślającą duchowość maryjną tego zakonu. Duchowym opiekunem rycerzy zazwyczaj jest ksiądz proboszcz, który nosi miano kapelana i brata.

Rycerze Św. Jana Pawła II z bpem Jackiem Grzybowskim i ks. Kapelanem Dariuszem Marczakiem podczas wizytacji kanonicznej

W naszej parafii Chorągiew św. Hieronima została erygowana 26 października 2017 roku dzięki staraniom ks. Proboszcza Dariusza Marczaka. W tym dniu podczas uroczyście celebrowanej Eucharystii kilku parafian złożyło rotę ślubowania. Obecnie wspólnota liczy 12 braci: ks. Kapelan,  9 braci świeckich i 2 kadetów Gabriel i Bartosz. Natomiast, aby powstała nowa chorągiew potrzeba 6 chętnych braci. Lidera wspólnoty nazywa się Wielkim Rycerzem i jest wybierany przez braci w głosowaniu tajnym na roczną kadencję. Obecnie jest nim ZB Marcin Wojenka. Jeśli chciałbyś zostać rycerzem napisz sms: 691-397-250 lub mail: marcin.wojenka84@gmail.com. Więcej informacji w prezentacji: Prezentacja ZRJPII XII 2019. Wspólnota gromadzi się raz w miesiącu na Mszy świętej za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – 22-ego dnia miesiąca.

Rozważamy nauczanie papieża Polaka

Lektura patronalna 2023-2024

św. Jan Paweł II

Adhortacja "Ecclesia in Europa" (cz. I)

św. Jan Paweł II

Adhortacja "Ecclesia in Europa" (cz. II)

św. Jan Paweł II

Adhortacja "Ecclesia in Europa" (cz. III)

Lektura patronalna 2022-2023

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. I)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. V)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. IX)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. II)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. VI)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. X)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. III)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. VII)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. XI)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. IV)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. VIII)

św. Jan Paweł II

List apostolski "Mane nobiscum Domine" (cz. XII)

Nasze uczestnictwo w życiu Kościoła

Przyjęcie br. Tadeusza do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II 2021

Promocja rycerska na II stopień – Miłosierdzie oraz III – Solidarność 2021

Pogrzeb Prowincjała Polski OMIPII 2021

Świadectwo ZB Pawła Cwynara 2022

Wielkopostne Rekolekcje Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II  w Płocku 2022

Wybory władz chorągwi z udziałem ZB Kanclerza 2022

Dzieło Adopcji Serca na odległość 2023

Boże Ciało 2023

Przyjęcie br. Bartosza do grona kadetów 2023

 

MODLITWA RYCERZA ŚW. JANA PAWŁA II

Święty Janie Pawle Wielki, nasz święty Patronie, wspomagaj nas w codzienności i nie dozwól byśmy zeszli z drogi zbawienia. Ty swe życie oddałeś Bogu przez Maryję, spraw abyśmy za Twoim przykładem ofiarnie trwali w Służbie Bożej. Upraszaj naszemu Zakonowi jedność i pokój, niech za Twą przyczyną każdy Rycerz wzrasta w świętości, abyśmy kiedyś spotkali się wszyscy w Domu Ojca w niebie. Amen.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami!