RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

Ruch Rodzin Nazaretańskich jesRRNt to wspólnota, której członkowie wpatrzeni we wzór Świętej Rodziny z Nazaretu pragną w swoim życiu rodzinnym naśladować jej świętość poprzez kontakt z Panem Bogiem i utrzymanie braterskiej wspólnoty. Założycielem wspólnoty w Polsce jest ks. Tadeusz Dajczer i ks. Andrzej Buczela wraz grupą świeckich.

Żyć duchowością tej wspólnoty na co dzień to dążyć do zjednoczenia z Chrystusem poprzez komunię z Maryją. Duchowymi przewodnikami na tej drodze są świeci: św. Józef, Maksymilian Kolbe, Jan Paweł II, Juan Diego, Teresa od Dzieciątka Jezus oraz św. Faustyna. Istotną rolę w duchowości tej wspólnoty jest życie sakramentalne, umiłowanie Eucharystii, korzystanie ze stałego spowiednictwa i kierownictwa duchowego.

Wspólnota spotyka się w piątki. Szczegóły spotkań w zakrystii.

Więcej informacji na temat tej wspólnoty na stronie ogólnopolskiej: http://www.rrn.info.pl/

Święta Rodzino z Nazaretu, módl się za nami!