Rok św. Józefa – poświęcenie figury

1 maja 2021 roku

W dniu 1 maja 2021 roku ks. Prob. Dariusz Marczak poświęcił białą figurę św. Józefa, która została postawiona na cokole obok świątyni. Na figurę św. Józefa składali się mężczyźni i męskie wspólnoty naszej parafii. Św. Józef jest patronem wszystkich mężczyzn. Wspomniane wydarzenie miało związek z wcześniejszym ogłoszeniem przez papieża Franciszka „Roku św. Józefa”, który obejmuje czas od 8 grudnia 2020 roku do 8 grudnia 2021 roku. Papież Franciszek podkreślił rolę i przymioty jakie miał św. Józef: „ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu”. Takie określenia użył papież w Liście Apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, opublikowanym z okazji 150. Rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła Katolickiego, stąd dla uczczenia tej okrągłej rocznicy papież poświęcił temu świętemu ten czas. Pełna fotorelacja w galerii: Poświęcenie figury św. Józefa .

Opracował: M. Wojenka