Propozycja Duchowego Przeżywania Wielkiego Tygodnia 2020

PROPOZYCJA DUCHOWEGO PRZEŻYCIA WIELKIEGO TYGODNIA AD 2020

 

5.04. – Niedziela Palmowa 

 • Zrobić z gałązek lub krepiny małą palmę. Ojciec lub najstarsza osoba w rodzinie powinna ją pokropić wodą święconą i ustawić na widocznym miejscu. Poświęconą palmę można nabyć również w kruchcie kościoła. W kościołach nie będzie obrzędu poświęcenia palm.
 • Przy śniadaniu odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy według św. Mateusza (Mt 21, 1-17).
 • Zaangażować się duchowo i wziąć udział w transmisji Mszy św. z naszego kościoła o godz. 10:00*. Można wysłuchać też transmisji z katedry w Radiu Warszawa lub w SalveNET**.
 • O godz. 20:30 w łączności z całym Kościołem odmówić różaniec w rodzinie (Tajemnice Chwalebne).

 

6-8.04. – Od poniedziałku do środy w godz. 12:00-20:00  – będzie możliwość adoracji Najświętszego

Sakramentu i spowiedź. (Grafik dostępnych terminów wyłożony jest w kruchcie kościoła).

 

9.04. – Wielki Czwartek

 • Jeśli jest w domu obrazek Ostatniej Wieczerzy należy ustawić go na widocznym miejscu.
 • Przed kolacją odczytać z  Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian opis Ustanowienia Eucharystii (1 Kor 11,17-34). W godz. 17:00-18:00 będzie udzielana w kościele Komunia św. (z zachowaniem wytycznych – tylko 5 osób może przebywać jednocześnie w kościele).
 • Zaangażować się duchowo i wziąć udział w transmisji Mszy św. z naszego kościoła o godz. 19:00*. Można wysłuchać też transmisji z katedry w Radiu Warszawa lub obejrzeć w SalveNET**.
 • O godz. 20:30 w łączności z całym Kościołem odmówić różaniec w rodzinie (Tajemnice Światła).

 

10.04. – Wielki Piątek

 • Należy zachować post ścisły (powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i tylko jeden z posiłków do syta).
 • Na stole ustawić Krzyż (zdjąć ze ściany lub użyć krzyża, który używany jest podczas kolędy).
 • Jeśli to możliwe należy odprawić w domu „Drogę Krzyżową”. Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników, wzbudzając również intencją o ustanie epidemii.
 • Zaangażować się duchowo i wziąć udział w transmisji Liturgii Męki Pańskiej o godz. 15:00*. Można wysłuchać też transmisji z katedry w Radiu Warszawa lub obejrzeć w SalveNET**.
 • Z wiarą pomodlić się i zorganizować w domu adorację Krzyża. Można też wziąć udział w adoracji Krzyża (z zachowaniem wytycznych – tylko 5 osób jednocześnie w kościele) w godz. 17:00-22:00 w naszym kościele. Podczas adoracji będzie udzielana Komunia św. (grafik dostępny w kruchcie). W Wielki Piątek oddajemy cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie, tak jak przed Najświętszym Sakramentem.
 • O godz. 20:30 w łączności z całym Kościołem odmówić różaniec w rodzinie (Tajemnice Bolesne). Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13,1-13).
 • Tego dnia można rozpocząć Nowennę do Miłosierdzia Bożego (Pierwszy dzień nowenny i Koronka do Bożego Miłosierdzia (kliknij)

 

11.04. – Wielka Sobota 

 • Jak co roku przygotować koszyk świątecznych pokarmów. Wcześniej zaangażować całą rodzinę do malowania pisanek i dekorowania wydmuszek. W tym roku nie będzie poświęcenia pokarmów w kościele. Modlitwę nad przygotowanymi pokarmami należy uczynić w domu. W kościele dostępne są foldery z tekstami modlitwy rodzinnej przy wielkanocnym posiłku. Stosowne modlitwy są dostępne również na stronie diecezjalnej.
 • Od godz. 8:00 do godz. 17:00 w będzie możliwość adoracji Pana Jezusa w Grobie. O każdej pełnej godzinie będzie udzielana Komunia Święta (z zachowaniem przepisów – tylko 5 osób w kościele).
 • O godz. 15:00 odmówić w domu Koronkę do Miłosierdzia Bożego i II Dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia (teksty będą dostępne na internetowej skronie parafialnej).
 • Zaangażować się duchowo i wziąć udział w transmisji Wigilii Paschalnej o godz. 20:00*. Można wysłuchać też transmisji w Radiu Warszawa lub obejrzeć w SalveNET**.

 

12.04. – Niedziela Zmartwychwstania

 • Wziąć udział w transmisji Mszy rezurekcyjnej o godz. 6:00 lub o godz. 10:00 z naszego kościoła*. Można wysłuchać też transmisji w Radiu Warszawa lub obejrzeć w SalveNET**. Podczas bicia dzwonów na Mszy rezurekcyjnej uczynić znak krzyża, w tym czasie Ks. Proboszcz będzie udzielał z wieży kościoła, na 4 strony świata, uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem mieszkańcom osiedla.
 • Podczas uroczystego śniadania złożyć życzenia najbliższym przy poświęconym jajku.
 • O godz. 15:00 odmówić w domu Koronkę do Miłosierdzia Bożego i III Dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia.

 

*Transmisje z naszego kościoła dostępne są na stronie parafialnej: sw.hieronim.pl i na platformie YouTube.

**Wykaz transmisji w radiu Warszawa i SalveNET dostępny na stronie diecezji: diecezja.waw.pl