Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 2022

fot. Katarzyna Łukomska