IX Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów w Loretto 2022

fot. Karolina Błażejczyk