Dzieło Adopcji Dziecka Poczętego 2020

fot. M. Wojenka