W NASZEJ PARAFII

W I piątek miesiąca od godz. 9:30 księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.

Od godz. 17:00 będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec oraz przed Mszą wieczorną Litania do Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. wznowimy uwielbienie Pana Jezusa, podczas Koronki do Miłosierdzia Bożego będziemy modlić się za Zmarłych polecanych w Wypominkach, zapraszamy więc wszystkich, którzy zgłosili imiona swoich bliskich zmarłych.

Adorację zakończymy o 20:45 wspólną modlitwą i Apelem Jasnogórskim. Spowiedź będzie od godz. 17:00 do 20:30.

W I sobotę, w ramach pierwszosobotniej praktyki wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi, od godz. 17:00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec i indywidualne rozmyślanie nad kolejną tajemnicą różańca oraz przed Mszą Litania do Matki Bożej. Po Mszy wieczornej odbędzie się spotkanie Wspólnoty Różańcowej. W sobotę nie ma dodatkowej spowiedzi.

Pierwsze Piątki Miesiąca

 Pan Jezus w objawieniach udzielonych  św. Małgorzacie Marii Alacouqe powiedział: W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii Świętej przez 9. pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak, że nie umrą bez sakramentów świętych i moje Serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką. 

Przypominamy więc o pięknej i ważnej tradycji odprawiania Dziewięciu Pierwszych Piątków miesiąca. Zależy nam, aby jak najwięcej dzieci po I Komunii, szczególnie z klas czwartych, odprawiło 9 pierwszych piątków miesiąca, przystępując do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy. Dlatego prosimy całe rodziny o wsparcie w tej pięknej duszpasterskiej inicjatywie. Książeczki pierwszopiątkowe będzie można otrzymać w zakrystii. Zaznaczamy, że istotą tego nabożeństwa, zgodnie z objawieniami Pana Jezusa, jest nie sama spowiedź ale Komunia Święta przyjęta w pierwszy piątek jako akt wynagrodzenia Panu Jezusowi za grzechy.

 

Pierwsze Soboty Miesiąca

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.

Dzieciątko powiedziało: Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. Maryja powiedziała: Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.