PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Parafialny Zespół Caritas powołany został z inicjatywy pierwszego proboszcza naszej parafii ks. Stanisława Popisa w 2002 roku. Celem Zespołu jest działalność charytatywna wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości. Swoim działaniem obejmujemy rodziny wielodzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci, ludzi starszych, niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los. W miarę naszych możliwości niesiemy pomoc wszystkim osobom potrzebującym bez względu na ich wyznania i przekonania.

Każdego roku, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu przygotowujemy paczki z żywnością i środkami czystości dla ok. 50 rodzin oraz ok. 250 paczek dla dzieci na spotkanie ze św. Mikołajem. Przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy akcję „Spełniamy Marzenia”. Wtedy parafianie losują serduszka z marzeniami naszych najmłodszych i spełniają je. Akcja ta sprawia dużo radości obdarowanym ale też jest okazją do zaobserwowania niesamowitej wrażliwości i hojności ludzi w nią zaangażowanych.

1

To nie są nasi najmłodsi wolontariusze 🙂 Akcja TAK POMAGAM

Od początku swej działalności aktywnie włączamy się we wszystkie akcje organizowane przez Caritas Diecezjalną np. „Tornister pełen uśmiechów.” Darczyńcy przygotowują wyprawki szkolne do plecaków, które później przekazujemy dzieciom. Wspieramy zimowiska i kolonie letnie dla dzieci i młodzieży. W ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” i „Wielkanocnego Dzieła Caritas” rozprowadzamy świece. Dzięki nim corocznie dożywiane są tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, zapewniane są im pomoce edukacyjne oraz letni wypoczynek.

Środki finansowe pozyskujemy z comiesięcznych zbiórek do puszek w każdą pierwszą niedzielę miesiąca a środki materialne są darem parafian składanym do okresowo wystawianego „Kosza Dobroci” lub pochodzą z organizowanych wspólnie z Caritas Diecezjalną, pod hasłem „Tak, pomagam”, ogólnopolskich zbiórek żywności. W ogólnopolskich zbiorkach żywności wspomagają nas dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 173 w Starej Miłośnie oraz wolontariusze z parafialnego KSM.

W intencji członków PZC i wszystkich podopiecznych modlimy się na Mszy św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 13.00.

Naszemu zespołowi, który liczy 16 osób przewodniczy ks. Proboszcz – Dariusz Marczak.

Sprawy bieżące prowadzi Jolanta Borkowska (tel. 606100881).

Zapraszamy nowych członków! Ty też możesz pomóc!

Zachętą do współpracy niech będzie fragment z Pisma świętego: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” Mt 25,40

 

Święty Bracie Albercie nasz patronie, módl się za nami!