Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas powołany został z inicjatywy pierwszego proboszcza naszej parafii ks. Stanisława Popisa w 2002 roku. Celem Zespołu jest działalność charytatywna wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości. Swoim działaniem obejmujemy rodziny wielodzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci, ludzi starszych, niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los. W miarę naszych możliwości niesiemy pomoc wszystkim osobom potrzebującym bez względu na ich wyznania i przekonania.

Zbiórka żywności "Tak. Pomagam" 2021

Zbiórka żywności „Tak. Pomagam” 2021

Każdego roku, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu przygotowujemy paczki z żywnością i środkami czystości dla ok. 20 rodzin. Przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy akcję „Spełniamy Marzenia!”. Wtedy parafianie losują serduszka z marzeniami naszych najmłodszych i spełniają je. Od 2019 roku w tę akcję włączyliśmy także Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej w Międzylesiu, a w obecnym roku kolejne dwa domy na warszawskiej Białołęce. Akcja ta sprawia dużo radości obdarowanym, ale też jest okazją do zaobserwowania niesamowitej wrażliwości i hojności ludzi w nią zaangażowanych.  Organizujemy spotkania dzieci ze św. Mikołajem i zupełnie wyjątkowe śniadania dla uczestników Rorat.

Od początku swej działalności aktywnie włączamy się we wszystkie akcje organizowane przez Caritas Diecezjalną i Caritas Polska: kolonie, „Tornister pełen uśmiechów”,  zbiórki żywności „Tak. Pomagam!”. W ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” i „Wielkanocnego Dzieła Caritas” razem z Wspólnotą Różańcową i Fatimską, rozprowadzamy okolicznościowe świece. Dzięki nim corocznie dożywiane są tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, zapewniane są im pomoce edukacyjne oraz letni wypoczynek. Wolontariusze Caritas biorą czynny udział w życiu naszej parafii: codzienny Różaniec, coniedzielna Msza św., Wspólnotowy Różaniec podczas rekolekcji.

Środki finansowe pozyskujemy z comiesięcznych zbiórek do puszek w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, a środki materialne są darem parafian składanym do okresowo wystawianego „Kosza Dobroci” lub pochodzą z organizowanych wspólnie z Caritas Diecezjalna, pod hasłem „Tak. Pomagam!” – ogólnopolskich zbiórek Żywności. W ogólnopolskich zbiórkach żywności poprzez współpracę z katechetami wspomagają nas dzieci i młodzież  ze naszych osiedlowych szkół oraz wolontariusze z parafialnego KSM.

W intencji członków PZC i wszystkich podopiecznych modlimy się na Mszy św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 13.00. Naszemu zespołowi, który liczy 15 osób przewodniczy ks. Proboszcz – Dariusz Marczak, które pełnie rolę duchowego opiekuna grupy.

 

Spotkanie ze św. Mikołajem

 

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas: Hanna Błaszczak, Jolanta Borkowska, Sławomir Dąbrowa, Żegota Kacprzyk, Agata Kubisztal, Leokadia Malińska, Jagoda Mazurkiewicz, Monika Mościcka, Agnieszka Rak, Marianna Rowicka, Marzena Pietranik, Ewa Ryżkowska, Anna Stachyra, Zofia Tyszkiewicz i Paweł Zawadzki.

Sprawy bieżące prowadzi p. Jolanta Borkowska; kontakt pod nr tel. 606 100 881

Zapraszamy nowych członków! Ty też możesz pomóc!

Zachętą do współpracy niech będzie fragment z Pisma świętego:

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Mt 25,40

Święty Bracie Albercie nasz patronie, módl się za nami!