1

To nie są nasi najmłodsi wolontariusze 🙂 Akcja: TAK. POMAGAM! 2018

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Parafialny Zespół Caritas powołany został z inicjatywy pierwszego proboszcza naszej parafii ks. Stanisława Popisa w 2002 roku. Celem Zespołu jest działalność charytatywna wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości. Swoim działaniem obejmujemy rodziny wielodzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci, ludzi starszych, niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los. W miarę naszych możliwości niesiemy pomoc wszystkim osobom potrzebującym bez względu na ich wyznania i przekonania.

13-1

Akcja serduszka „Spełniamy Marzenia” dla Domu Dziecka w Międzylesiu 2019

Każdego roku, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu przygotowujemy paczki z żywnością i środkami czystości dla ok. 30 rodzin. Przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy akcję „Spełniamy Marzenia”. Wtedy parafianie losują serduszka z marzeniami naszych najmłodszych i spełniają je. Od 2019 roku w tę akcję włączyliśmy także Dom Dziecka i wspieramy Dom Pomocy Społecznej w Międzylesiu. Akcja ta sprawia dużo radości obdarowanym, ale też jest okazją do zaobserwowania niesamowitej wrażliwości i hojności ludzi w nią zaangażowanych.

Od początku swej działalności aktywnie włączamy się we wszystkie akcje organizowane przez Caritas Diecezjalna. Kiedyś był to np. „Tornister pełen uśmiechów”, czy zawieszone z powodu Covid zbiórki żywności „Tak. Pomagam!”. W ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” i „Wielkanocnego Dzieła Caritas” rozprowadzamy świece. Dzięki nim corocznie dożywiane są tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, zapewniane są im pomoce edukacyjne oraz letni wypoczynek.

Środki finansowe pozyskujemy z comiesięcznych zbiórek do puszek w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, a środki materialne są darem parafian składanym do okresowo wystawianego „Kosza Dobroci” lub pochodzą z organizowanych wspólnie z Caritas Diecezjalna, pod hasłem „Tak. Pomagam!”, ogólnopolskich zbiórek żywności. W ogólnopolskich zbiorkach żywności poprzez współpracę z katechetami wspomagają nas dzieci i młodzież  ze szkół:  SP 173, SP 353 i SP 385  w Starej Miłośnie oraz wolontariusze z parafialnego KSM.

W intencji członków PZC i wszystkich podopiecznych modlimy się na Mszy św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 13.00.

Naszemu zespołowi, który liczy 16 osób przewodniczy ks. Proboszcz – Dariusz Marczak.

5

Pomoc charytatywna dla DPS „Przedwiośnie” 2020

Sprawy bieżące prowadzi p. Jolanta Borkowska kontakt pod nr tel. 606 100 881

 

Zapraszamy nowych członków! Ty też możesz pomóc!

 

Zachętą do współpracy niech będzie fragment z Pisma świętego:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Mt 25,40

 

 

 

 

Święty Bracie Albercie nasz patronie, módl się za nami!

Facebook
YouTube