Parafialny zespół Caritas

 

Parafialny Zespół Caritas powołany został z inicjatywy pierwszego proboszcza naszej parafii ks. Stanisława Popisa w 2002 roku. Celem Zespołu jest działalność charytatywna wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości. Swoim działaniem obejmujemy rodziny wielodzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci, ludzi starszych, niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los. W miarę naszych możliwości niesiemy pomoc wszystkim osobom potrzebującym bez względu na ich wyznania i przekonania.

Każdego roku, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu przygotowujemy paczki z żywnością i środkami czystości dla ok. 20 rodzin. Przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy akcję „Spełniamy Marzenia!”. Wtedy parafianie losują serduszka z marzeniami naszych najmłodszych i spełniają je. Od 2019 roku w tę akcję włączyliśmy także Dom Dziecka i Dom Pomocy Społecznej w Międzylesiu. Akcja ta sprawia dużo radości obdarowanym, ale też jest okazją do zaobserwowania niesamowitej wrażliwości i hojności ludzi w nią zaangażowanych.  Organizujemy spotkania dzieci ze św. Mikołajem i zupełnie wyjątkowe śniadania dla uczestników Rorat.

Od początku swej działalności aktywnie włączamy się we wszystkie akcje organizowane przez Caritas diecezjalną i Caritas Polska: kolonie, „Tornister pełen uśmiechów”,  zbiórki żywności „Tak. Pomagam!”. W ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” i „Wielkanocnego Dzieła Caritas” razem z Wspólnotą Różańcową i Fatimską, rozprowadzamy okolicznościowe świece.

Dzięki nim corocznie dożywiane są tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, zapewniane są im pomoce edukacyjne oraz letni wypoczynek.

Wolontariusze Caritas biorą czynny udział w życiu naszej parafii: codzienny Różaniec, coniedzielna Msza św., Wspólnotowy Różaniec podczas rekolekcji.

Środki finansowe pozyskujemy z comiesięcznych zbiórek do puszek w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, a środki materialne są darem parafian składanym do okresowo wystawianego „Kosza Dobroci” lub pochodzą z organizowanych wspólnie z Caritas Diecezjalna, pod hasłem „Tak. Pomagam!”, ogólnopolskich zbiórek żywności. W ogólnopolskich zbiorkach żywności poprzez współpracę z katechetami wspomagają nas dzieci i młodzież  ze szkół:  SP 173, SP 353 i SP 385  w Starej Miłośnie oraz wolontariusze z parafialnego KSM.

W intencji członków PZC i wszystkich podopiecznych modlimy się na Mszy św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 13.00.

Naszemu zespołowi, który liczy 15 osób przewodniczy ks. Proboszcz – Dariusz Marczak

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas:

Hanna Błaszczak, Jolanta Borkowska, Sławomir Dąbrowa, Żegota Kacprzyk, Agata Kubisztal, Leokadia Malińska, Jagoda Mazurkiewicz, Monika Mościcka, Agnieszka Rak, Marianna Rowicka, Marzena Pietranik, Ewa Ryżkowska, Anna Stachyra, Zofia Tyszkiewicz i Paweł Zawadzki.

Sprawy bieżące prowadzi p. Jolanta Borkowska; kontakt pod nr tel. 606 100 881

Zapraszamy nowych członków! Ty też możesz pomóc!

 

Zachętą do współpracy niech będzie fragment z Pisma świętego:

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Mt 25,40

 Święty Bracie Albercie nasz patronie, módl się za nami!