PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA (PRD)

Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha II Soboru Watykańskiego (DA 10;26). Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za podstawową jednostkę organizacyjną Kościoła jaką jest parafia. PRD jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe wspólnoty parafialnej (por. k. 212; 228 KPK). Tak, więc PRD stanowi ciało doradcze (k. 536 KPK), które pod przewodnictwem proboszcza przyczynia się do ożywiania działalności duszpasterskiej. Zakres kompetencji, organizację posiedzeń, kadencyjność i formację członków określa Statut Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Warszawsko-Praskiej.

LISTA PRD III KADENCJI (2021-2026):
Z urzędu (zgodnie z art. 2, p. 1a, Statutu PRD):
1. Ks. Dariusz Marczak (proboszcz – przewodniczący Rady)
2. Ks. Marcin Jaromij (wikariusz)

Z nominacji proboszcza (zgodnie z art. 2, p. 1b, Statutu PRD):
3. p. Mateusz Gołębiewski
4. p. Anna Wojenka (sekretarz Rady)
5. p. Barbara Kłopotowska
6. p. Karolina Błażejczyk
7. p. Żegota Kacprzyk
8. p. Jolanta Borkowska
9. p. Ewa Sutkowska
10. p. Aleksandra Kuśmider
11. p. Małgorzata Babińska
12. p. Piotr Ogórek
13. p. Piotr Czartoryski-Sziler
14. p. Robert Gnilka

Z wyboru (zgodnie z art. 2, p. 1c, Statut PRD i z Aneksem nr 1 p. 11a):
15. p. Elżbieta Daniłowicz
16. p. Bożena Mroczek
17. p. Maria Rosińska
18. p. Brygida Grodzicka
19. p. Agnieszka Rak
20. p. Monika Mościcka
21. p. Małgorzata Hulewicz
22. p. Piotr Hulewicz
23. p. Mariusz Dąbrowski
24. p. Piotr Bazan
25. p. Paweł Ulbrych
26. p. Rafał Kruschewski
27. p. Maciej Klocek
28. p. Marcin Wojenka
29. p. Adam Frank
30. p. Łukasz Błaszczak
31. p. Mariusz Szot

PARAFIALNA GRUPA SYNODALNA:
1. p. Anna Stachyra
2. p. Paweł Mucha
3. p. Tomasz Kopiszka