PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA (PRD)

Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha II Soboru Watykańskiego (DA 10;26). Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za podstawową jednostkę organizacyjną Kościoła jaką jest parafia. PRD jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe wspólnoty parafialnej (por. k. 212; 228 KPK). Tak, więc PRD stanowi ciało doradcze (k. 536 KPK), które pod przewodnictwem proboszcza przyczynia się do ożywiania działalności duszpasterskiej. Zakres kompetencji, organizację posiedzeń, kadencyjność i formację członków określa Statut Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Warszawsko-Praskiej.

LISTA PRD III KADENCJI (2021-2026):
Z urzędu (zgodnie z art. 2, p. 1a, Statutu PRD):
1. Ks. Dariusz Marczak (proboszcz – przewodniczący Rady)
2. Ks. Marcin Jaromij (wikariusz)

Z nominacji proboszcza (zgodnie z art. 2, p. 1b, Statutu PRD):
3. p. Mateusz Gołębiewski
4. p. Anna Wojenka (sekretarz Rady)
5. p. Karolina Błażejczyk
6. p. Żegota Kacprzyk
7. p. Jolanta Borkowska
8. p. Małgorzata Babińska
10. p. Piotr Ogórek
11. p. Mieczysław Ołdziej

Z wyboru (zgodnie z art. 2, p. 1c, Statut PRD i z Aneksem nr 1 p. 11a):
12. p. Elżbieta Daniłowicz
13. p. Bożena Mroczek
14. p. Maria Rosińska
15. p. Brygida Grodzicka
16. p. Agnieszka Rak
17. p. Monika Mościcka
18. p. Małgorzata Hulewicz
19. p. Piotr Hulewicz
20. p. Mariusz Dąbrowski
21. p. Piotr Bazan
22. p. Rafał Kruschewski
23. p. Maciej Klocek
24. p. Marcin Wojenka
25. p. Adam Frank
26. p. Aleksandra Malińska
27. p. Paweł Mucha

PARAFIALNA GRUPA SYNODALNA:
1. p. Anna Stachyra
2. p. Paweł Mucha

 Kontakt w sprawach zebrań PRD p. Anna Wojenka – sekretarz mail: awojenka@sp353.pl

Zaprzysiężenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (kadencji 2021-2026) oraz powołanie parafialnego zespołu synodalnego