PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA (PRD)

Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha II Soboru Watykańskiego (DA 10;26). Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za podstawową jednostkę organizacyjną Kościoła jaką jest parafia. PRD jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe wspólnoty parafialnej (por. k. 212; 228 KPK). Tak, więc PRD stanowi ciało doradcze (k. 536 KPK), które pod przewodnictwem proboszcza przyczynia się do ożywiania działalności duszpasterskiej. Zakres kompetencji, organizację posiedzeń, kadencyjność i formację członków określa Statut Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Warszawsko-Praskiej.

 

CZŁONKOWIE RADY DUSZPASTERSKIEJ PAR. ŚW HIERONIMA:

 1. ks. Dariusz Marczak- przewodniczący
 2. ks. Marcin Jaromij
 3. Marzena Pietranik- sekretarz
 4. Jolanta Borkowska
 5. Mariusz Szot
 6. Żegota Kacprzyk
 7. Zofia Tyszkiewicz
 8. Piotr Leszczyński
 9. Sławomir Dąbrowa
 10. Mieczysław Ołdziej
 11. Monika Mościcka
 12. Leokadia Malińska
 13. Anetta Majchrzak-Jaszczyk
 14. Rafał Kruszewski
 15. Małgorzata Babińska
 16. Jarosław Molenda
 17. Marcin Wojenka
 18. Anna Wojenka
 19. Anna Błaszczak
 20. Karolina Błażejczyk
 21. Marcin Dubaj
 22. Aleksandra Kuśmider
 23. Maria Rosińska

 

św. Hieronimie, módl się za nami!