PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA (PRD)

Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha II Soboru Watykańskiego (DA 10;26). Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za podstawową jednostkę organizacyjną Kościoła jaką jest parafia. PRD jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe wspólnoty parafialnej (por. k. 212; 228 KPK). Tak, więc PRD stanowi ciało doradcze (k. 536 KPK), które pod przewodnictwem proboszcza przyczynia się do ożywiania działalności duszpasterskiej. Zakres kompetencji, organizację posiedzeń, kadencyjność i formację członków określa Statut Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Warszawsko-Praskiej.

LISTA PRD III KADENCJI (2021-2026):
Z urzędu (zgodnie z art. 2, p. 1a, Statutu PRD):
1. Ks. Dariusz Marczak (proboszcz – przewodniczący Rady)
2. Ks. Marcin Jaromij (wikariusz)

Z nominacji proboszcza (zgodnie z art. 2, p. 1b, Statutu PRD):
3. p. Mateusz Gołębiewski
4. p. Anna Wojenka (sekretarz Rady)
5. p. Barbara Kłopotowska
6. p. Karolina Błażejczyk
7. p. Żegota Kacprzyk
8. p. Jolanta Borkowska
9. p. Aleksandra Kuśmider
10. p. Małgorzata Babińska
11. p. Piotr Ogórek
12. p. Piotr Czartoryski-Sziler
13. p. Robert Gnilka

Z wyboru (zgodnie z art. 2, p. 1c, Statut PRD i z Aneksem nr 1 p. 11a):
14. p. Elżbieta Daniłowicz
15. p. Bożena Mroczek
16. p. Maria Rosińska
17. p. Brygida Grodzicka
18. p. Agnieszka Rak
19. p. Monika Mościcka
20. p. Małgorzata Hulewicz
21. p. Piotr Hulewicz
22. p. Mariusz Dąbrowski
23. p. Piotr Bazan
24. p. Paweł Ulbrych
25. p. Rafał Kruschewski
26. p. Maciej Klocek
27. p. Marcin Wojenka
28. p. Adam Frank
29. p. Łukasz Błaszczak
30. p. Mariusz Szot

PARAFIALNA GRUPA SYNODALNA:
1. p. Anna Stachyra
2. p. Paweł Mucha
3. p. Tomasz Kopiszka