Ikona św. Hieronima

Ikona św. Hieronima

Opis i teologia Ikony

 

Nasza ikona została napisana przez Panią Joannę Kruk i przedstawia świętego Hieronima pracującego nad przekładem Pisma świętego.

Święty ubrany jest w skąpy strój w kolorze jasnej czerwieni. W liturgii czerwień symbolizuje Ducha Świętego. Kolor ten nawiązuje też do krwi męczenników (św. Hieronim umartwiał swoje ciało biczując się). Jasna czerwień jest wyjątkowym kolorem, który rozświetla postać uświęconą przez swoje męczeństwo. Zaś zwycięstwo nad lękiem i własną słabością możliwe jest tylko dzięki obecności Ducha Świętego. Na ikonie św. Hieronima kolor czerwieni ma też dodatkową symbolikę. Nawiązuje do faktu, że był doradcą Papieża. Znane są przedstawienia świętego w pełnym ubraniu kardynalskim, co faktycznie nie miało miejsca. Tradycja jednak dla podkreślenia zasług (doktor kościoła) i bliskości Świętego z papieżem ukazuje go w kardynalskiej czerwieni.

Św. Hieronim na miejsce swojej pustelni wybrał okolice Betlejem. Święty znajduje się więc w grocie, w jakiej pracował nad licznymi pismami, komentarzami a przede wszystkim nad stworzeniem Wulgaty. Jaskinia, grota jest szczególnym miejscem, ponieważ w takim miejscu narodził się Jezus. Oto Światłość Świata rozjaśniła mroki groty = grota była miejscem złożenia zmarłych. Dla Boga nie ma miejsc których nie mógłby przemienić.

U  stóp Hieronima leży lew, który towarzyszył mu jeszcze w czasie, kiedy mieszkał w klasztorze. Ale na ikonie nie ma ram czasowych. Teraźniejszość miesza się z przeszłością. Stąd lew może towarzyszyć Świętemu. Lew jest  atrybutem świętego. Według legendy Hieronim ujarzmił groźne zwierzę i namówił do pomocy zakonnikom. Zastanówmy się nad symboliką tego opowiadania. Wiadomym jest, że Hieronim miał porywczą naturę, którą tłumił narzucając sobie rygorystyczne reguły życia i ofiarowując ją Panu Bogu. Swoją zapalczywość „przekierował” na liczne dyskusje na tematy religijno – dogmatyczne  i wykorzystał ją w obnażaniu występków przeciwko pobożności. Ale lew to też oznaka pustelniczego życia. Natomiast czaszka, to symbol pokuty i pobożności.

Hieronim przedstawiony jest jako starzec z siwą brodą i wysokim czołem, które są oznaką mądrości i doświadczenia.

Ważnym aspektem, odróżniającym ikonę od zwykłego obraz jest to, że musi być podpisana. Wraz z nadaniem imienia obrazowi, uznaje się wypełnienie gwarancji wierności w stosunku do Praobrazu.

Ikona powstała na lipowej desce, na którą naklejono płótno na znak związku z pierwszą ikoną, jaką było oblicze Jezusa Chrystusa, odbite na płótnie jako podarunek dla król Abgara. Zagruntowano ją 12 warstwami gruntu, ponieważ było 12 apostołów – fundament kościoła. Malatura została wykonana w technice zimnej enkaustyki. Tło zostało wyzłocone 23 karatowym złotem rosyjskim na pulment, najstarszą techniką złocenia. Być może dla niektórych wszechobecność złota na ikonie jest przesadą, ale złoto w ikonie jest symbolem obecności Boga. Złoto jest światłem, czystością i występuje tam, gdzie jest  obecny Bóg, który przemienia osobę świętego.