Odpust zupełny za zmarłych, wypominki

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH

Wypominki są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na  ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. Podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, związane są one z Eucharystią. W intencji zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych odprawiana jest Msza Święta czyli przebłagalna ofiara Kościoła.

ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH

Od 1 do 8 listopada każdy wierny może uzyskać odpust zupełny (jeden w danym dniu), za zmarłych pokutujących w czyśćcu.

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie „ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości”. Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych.

Specjalnymi warunkami dla uzyskania odpustu są:
– pobożne nawiedzenie cmentarza;
– odmówienie, choćby w myśli, modlitwy za zmarłych.

Wymagane jest też zachowanie zwyczajnych warunków odpustu, do których należą:
– bycie w stanie łaski uświęcającej;
– przyjęcie Komunii świętej;
– odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego (ten warunek wypełnia się całkowicie przez odmówienie jeden raz „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”);
– wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego.

Odpusty i modlitwa za naszych zmarłych to najpiękniejsze dary, jakimi możemy ich obdarzyć w pierwszych dniach listopada.