Święty Hieronimie,

Doktorze Kościoła i strażniku czystości wiary,

który jako pierwszy obdarowałeś Kościół jednolitym tłumaczeniem Biblii z języków oryginalnych,

wspomóż nas we właściwym rozeznawaniu Słowa Bożego.

Poprowadź nas drogą medytacji biblijnej,

abyśmy w Piśmie dostrzegali głębię Bożej Mądrości

i miłość z jaką Bóg przemawia do swoich dzieci.

Wyproś nam u Ducha Świętego dar odnalezienia na kartach Biblii

naszego Pana Jezusa w Jego Słowie,

ukochania tego Słowa, i łaskę życia Nim każdego dnia.

Chroń nas od błędów, które próbują się wedrzeć do nauki Kościoła,

a zwłaszcza naucz nas odpierać teorie niezgodne z Prawdą zawartą w Biblii

lub tę prawdę wymijające.

Niech Twoja opieka zaowocuje naszym wzrastaniem w wierze,

miłością do Słowa i wiernością we wprowadzaniu Go w życie.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.