MINISTRANCI

Króluj nam, Chryste!

Zawsze i wszędzie!

Ministrant lub minister (od łac. słowa ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) jest to osoba wyróżniona ze zgromadzenia liturgicznego, czyli wspólnoty wiernych zebranych do sprawowania czynności liturgicznych pod przewodnictwem najczęściej kapłana. Ministrant więc pomaga poprzez służbę księdzu, który działa in persona Christiw Osobie Jezusa Chrystusa w spełnianiu czynności liturgicznych najczęściej przewodniczeniu Mszy świętej. Tak, więc ministrant służąc na Mszy świętej kapłanowi służy samemu Panu Bogu. Bycie takim POMOCNIKIEM to zaszczyt, wyróżnienie, ale jednocześnie zobowiązanie, aby swoją postawą oraz służbą przybliżać pozostałym członkom Kościoła Pana Boga. Jest to zadanie, aby pomóc im zrozumieć wielkie tajemnice naszej wiary.

Promocja ministrancka w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata A.D. 2023

Promocja ministrancka w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata A.D. 2023

W naszej parafii obecnie jest 35 ministrantów. Oni to po odpowiednim przygotowaniu w okresie kandydatury ministranckiej otrzymali promocję i zostali włączeni do grona ministrantów. Widzialnym znakiem bycia ministrantem w zgromadzeniu wiernych jest noszona przez chłopców komża z peleryną koloru zależną od koloru szat liturgicznych. Ministranci oprócz służby przy ołtarzu mają zbiórki formacyjne i nie tylko. Prezesem ministrantów jest Aleksander Krysik. Duchowym opiekunem naszych ministrantów jest ks. Marcin Jaromij, który organizuje zbiórki w sobotę (chyba, że ks. powie inaczej): dla kandydatów na ministranta o godz. 9.00 w kościele; dla ministrantów o 10.00 w sali na plebanii; o 13.30-15.30 jest trening piłki nożnej w hali w szkole. Ministranci wyznają niepisaną zasadę „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Po za tym są organizowane są inne akcje i wyjazdy dla ministrantów m. in. wyjazd na spektakl do seminarium, zimowisko, itp. Zapisy chłopców na ministrantów są u ks. Marcina, można się zgłaszać przy najbliższych zbiórkach albo w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30.

Świętymi patronami i wzorami do naśladowania dla Liturgicznej Służby Ołtarza są: św. Tarsycjusz,  św. Stanisław Kostka, św. Alojzy Gonzaga, św. Jan Berchmans, św. Dominik Savio oraz bł. Carlo Acutis

Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna

Modlitwy przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia i spraw, aby przynajmniej jeden z nas stał się kapłanem Twoim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Msza św. z Nuncjuszem Apostolskim abp. Salvatore Pennacchio

Msza św. z Nuncjuszem Apostolskim abpem Salvatore Pennacchio