MINISTRANCI

Króluj nam, Chryste!

IMG_20171126_124525

Promocja ministrancka

Zawsze i wszędzie!

Ministrant lub minister (od łac. słowa ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) jest to osoba wyróżniona ze zgromadzenia liturgicznego, czyli wspólnoty wiernych zebranych do sprawowania czynności liturgicznych pod przewodnictwem najczęściej kapłana. Ministrant więc pomaga poprzez służbę księdzu, który działa in persona Christiw Osobie Jezusa Chrystusa w spełnianiu czynności liturgicznych najczęściej przewodniczeniu Mszy świętej. Tak, więc ministrant służąc na Mszy świętej kapłanowi służy samemu Panu Bogu. Bycie takim POMOCNIKIEM to zaszczyt, wyróżnienie, ale jednocześnie zobowiązanie, aby swoją postawą oraz służbą przybliżać pozostałym członkom Kościoła Pana Boga. Jest to zadanie, aby pomóc im zrozumieć wielkie tajemnice naszej wiary.

 

96

Nasi ministranci

W naszej parafii obecnie jest 50 ministrantów. Oni to po odpowiednim przygotowaniu w okresie kandydatury ministranckiej otrzymali promocję i zostali włączeni do grona ministrantów. Widzialnym znakiem bycia ministrantem w zgromadzeniu wiernych jest noszona przez chłopców komża z peleryną koloru zależną od koloru szat liturgicznych. Ministranci oprócz służby przy ołtarzu mają zbiórki formacyjne i nie tylko. Duchowym opiekunem naszych ministrantów jest ks. Paweł Bąk, który organizuje zbiórki w sobotę (chyba, że ks. powie inaczej): dla kandydatów na ministranta o godz. 9.00 w kościele; dla ministrantów o 10.00 w sali na plebanii; o 13.30-15.30 jest  trening piłki nożnej w hali w szkole. Ministranci wyznają niepisaną zasadę „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. 🙂 Po za tym są organizowane inne akcje i wyjazdy dla ministrantów m. in. wyjazd na spektakl do seminarium, zimowisko itp.

Prezesem wszystkich ministrantów jest Marcin Rowicki

IMG_2026

Oto nasz duchowy opiekun – zawsze pełen radości!         Cały dla Niepokalanej!

Wiceprezesem – Szymon Rzeczkowski

Skarbnikiem – Bartek Jurczewski

Świętymi patronami i wzorami do naśladowania dla Liturgicznej Służby Ołtarza są: św. Tarsycjusz,  św. Stanisław Kostka, św. Alojzy Gonzaga, św. Jan Berchmans oraz św. Dominik Savio.


Modlitwy przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy
i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia i spraw, aby przynajmniej jeden z nas stał się kapłanem Twoim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.