LEKTORZY i CEREMONIARZE

Msza z abp Salvatore PENNACCHIO Nuncjuszem Apostolskim w Polsce A.D. 2022

Lektor (z języka łacińskiego legere – czytać) jest to osoba, która czyta na głos teksty z Pisma świętego z wyjątkiem Ewangelii lub liturgiczne podczas Mszy świętej, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw w zgromadzeniu liturgicznym.

Ceremoniarz jest to osoba, która czuwa nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem liturgii i nabożeństw. Taka osoba w czasie czynności liturgicznych jest blisko przewodniczącego liturgii. Daje odpowiednie znaki i polecenia pozostałym posługującym przy ołtarzu, aby w odpowiednim czasie spełnili określone zadania. Dawniej przed Soborem Watykańskim II ceremoniarzem mogła być wyłącznie osoba duchowna, obecnie w formie nadzwyczajnej może tę posługę spełniać osoba świecka.

W naszej parafii obecnie jest 33 lektorów, a wśród nich są ceremoniarze. Do pełnienia tej posługi chłopcy i mężczyźni przygotowują się podczas kursów organizowanych w diecezji. Opiekę duchową nad lektorami sprawuje ks. Proboszcz. Zbiórki dla lektorów odbywają się wg terminów podanych wcześniej.

 

Nowi lektorzy A.D. 2022

 

Lektorzy Parafii św. Hieronima:
1. Adam Frank – Główny Ceremoniarz
2. Karol Czajka – Prezes Lektorów
3. Marcin Wojenka – Ceremoniarz
4. Krzysztof Lebiedź – Ceremoniarz
5. Rafał Michalczyk – Zakrystianin
6. Wiktor Gniazdowski
7. Mariusz Szot
8. Sławomir Dąbrowa
9. Piotr Leszczyński
10. Grzegorz Czajka
11. Jacek Bilski
12. Paweł Zawadzki
13. Krzysztof Rudnicki
14. Andrzej Czekalski
15. Michał Janiszewski
16. Maciej Błażejczyk
17. Piotr Rowicki
18. Wojciech Kamiński
19. Grzegorz Ogórek

20. Marcin Rowicki
21. Tomasz Piotrowski
22. Łukasz Błaszczak
23. Paweł Gajowniczek
24. Mariusz Obidziński
25. Adam Pyszyński
26. Maciej Pisarek
27. Marek Grajewski
28. Antoni Babiński
29. Piotr Stanisławski
30. Franciszek Bilski
31. Adrian Maliński
32. Szymon Kryla
33. Dominik Czajka

 


Modlitwa lektora

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.
 

Modlitwa ceremoniarza

Panie Boże, Ty stworzyłeś świat pełen piękna i harmonii i Ty dałeś nam liturgię, abyśmy Cię chwalili i celebrowali misterium zbawienia. Spraw, by ta liturgia odbyła się w należytym porządku, pobożnie, z możliwie największym pożytkiem duchowym dla wiernych w niej uczestniczących, by celebracja jaśniała zgodnie z jej naturą. Spraw, abym był autentycznym świadkiem i sługą liturgii, by moje posługiwanie objawiało jej piękno i ducha, by było pobożne, dyskretne i dokładne. Obdarz mnie swoim duchem, abym zgłębiał tajemnice liturgii sercem i umysłem dla mojego i bliźnich zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podstawowe księgi i dokumenty dotyczące posługi lektora i ceremoniarza:

Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego

Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do  Lekcjonarza mszalnego

Ceremoniale Episcoporum