Informacje z strony Diecezji Warszawsko-Praskiej

Konsekracja świątyni w Parafii św. Hieronima (relacja video, fragment homilii)

17 czerwca 2018 roku, ul. Rumiankowa 2/4, Stara Miłosna


 

Z A P R O S Z E N I E

 

W roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości,

w 16 roku od erygowania parafii,

w 11 roku od wmurowania kamienia węgielnego,

z ogromną radością mam zaszczyt zaprosić

Parafian i Gości

na uroczystość konsekracji kościoła św. Hieronima w Starej Miłośnie,

która odbędzie się w niedzielę 17 czerwca o godz. 12:00.

 

Konsekracji dokona JE. Ks. Bp Romuald Kamiński.

 

 

Po Mszy św. będzie wielka agapa – poczęstunek dla wszystkich parafian i Gości. Koncert zespołu „Dzieci z brodą”.

Rozstrzygnięcie konkursów i nagrody.

Dla wszystkich dzieci lody.

 

Zapraszam do wspólnego świętowania.

Ks. Dariusz Marczak – proboszcz parafii św. Hieronima

 


 

Kościół św. Hieronima wg projektu

Kościół św. Hieronima wg projektu

Historia kościoła św. Hieronima
w Starej Miłośnie

Kościół św. Hieronima w Warszawie – polski rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Warszawie, w gminie Warszawa-Wesoła, w województwie mazowieckim, należący do diecezji warszawsko-praskiej dekanatu rembertowskiego.

28/29.04.2002 r. – rozpoczęcie budowy kaplicy pod kierownictwem pana Jacka Milewskiego. (budowę i tworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego zainicjował za zgodą Kurii Warszawsko-praskiej, ksiądz Prałat Jerzy Banak – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie – Starej Miłosnej)

14.06.2002 r. – poświęcenie kaplicy przez Ekscelencję Biskupa Kazimierza Romaniuka 

30.06.2002 r. – liturgiczne wprowadzenie księdza proboszcza Stanisława Popisa.

30.09.2002 r. – erygowanie dekretem parafii pod wezwaniem świętego Hieronima przy ul. Rumiankowej 2/4 w Wesołej na osiedlu Stara Miłosna przez księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka

30.09.2003 r. – poświęcenie obrazu naszego patrona świętego Hieronima i figury Pana Jezusa przez księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka

27.03.2004 r. – poświecenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przez księdza Biskupa Stanisława  Kędziorę, a następnie zawieszenie go w kaplicy.

03.10.2004 r. – założenie Parafialnego Koła Caritas w niedzielę Miłosierdzia Bożego

19.03.2005 r. – rozpoczęcie prac budowlanych  kościoła

27.03.2005 r. – poświecenie dzwonu do  nowego kościoła

30.09.2007 r. – pobłogosławienie oraz wmurowanie kamienia  węgielnego pod  kościół świętego Hieronima podczas mszy świętej odpustowej, w piątą rocznicę powstania parafii, przez księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka.

19.09.2010 r. – założenie Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

30.09.2012 r. – odprawianie wszystkich mszy już w nowym kościele w odpust parafialny

15.11.2012 r. – powołanie Rady Duszpasterskiej

08.05.2014 r. – powstanie wielogłosowego Chóru Parafialnego” CANTATE DEI GLORIAM”

30.09.2014 r. – poświecenie przez księdza Biskupa Marka Solarczyka kościoła w celu jego użytkowania oraz Figury Pana Jezusa wyrzeźbionej przez pana Andrzeja Kuźmę i znajdującej się w prezbiterium,

17.06.2018 r. – konsekracja kościoła

 

Proboszczowie parafii:

2002 r. – 2016 r. – ksiądz Stanisław Popis

2016 r. – ksiądz Dariusz Marczak

 

Wikariusze parafii:

2003 r. – 2005 r. – ks. Jacek Turek

2005 r. – 2006 r. – ks. Marek Długoszewski

2006 r. – 2007 r. – ks. Radosław Lipiński

2005 r. – 2009 r. – ks. Radosław Mazur rezydent

2007 r. – 2009 r. – ks. Marcin Kontraktowicz

2009 r. – 2010 r. – ks. Mariusz Gosik

2009 r. – 2009 r. – ks. Mariusz Włodkowski

2009 r. – 2016 r. – ks. Mariusz Ochnik

2010 r. – 2016 r. – ks. Łukasz Szczeblewski rezydent

2016 r. – ks. Paweł Bąk

 

 

Pamiątki konsekracyjne

 

Ikona św. Hieronima

Ikona św. Hieronima

 

Opis i teologia Ikony

Nasza ikona została napisana przez Panią Joannę Kruk i przedstawia świętego Hieronima pracującego nad przekładem Pisma świętego.

Święty ubrany jest w skąpy strój w kolorze jasnej czerwieni. W liturgii czerwień symbolizuje Ducha Świętego. Kolor ten nawiązuje też do krwi męczenników (św. Hieronim umartwiał swoje ciało biczując się). Jasna czerwień jest wyjątkowym kolorem, który rozświetla postać uświęconą przez swoje męczeństwo. Zaś zwycięstwo nad lękiem i własną słabością możliwe jest tylko dzięki obecności Ducha Świętego. Na ikonie św. Hieronima kolor czerwieni ma też dodatkową symbolikę. Nawiązuje do faktu, że był doradcą Papieża. Znane są przedstawienia świętego w pełnym ubraniu kardynalskim, co faktycznie nie miało miejsca. Tradycja jednak dla podkreślenia zasług (doktor kościoła) i bliskości Świętego z papieżem ukazuje go w kardynalskiej czerwieni.

Św. Hieronim na miejsce swojej pustelni wybrał okolice Betlejem. Święty znajduje się więc w grocie, w jakiej pracował nad licznymi pismami, komentarzami a przede wszystkim nad stworzeniem Wulgaty. Jaskinia, grota jest szczególnym miejscem, ponieważ w takim miejscu narodził się Jezus. Oto Światłość Świata rozjaśniła mroki groty = grota była miejscem złożenia zmarłych. Dla Boga nie ma miejsc których nie mógłby przemienić.

U  stóp Hieronima leży lew, który towarzyszył mu jeszcze w czasie, kiedy mieszkał w klasztorze. Ale na ikonie nie ma ram czasowych. Teraźniejszość miesza się z przeszłością. Stąd lew może towarzyszyć Świętemu. Lew jest  atrybutem świętego. Według legendy Hieronim ujarzmił groźne zwierzę i namówił do pomocy zakonnikom. Zastanówmy się nad symboliką tego opowiadania. Wiadomym jest, że Hieronim miał porywczą naturę, którą tłumił narzucając sobie rygorystyczne reguły życia i ofiarowując ją Panu Bogu. Swoją zapalczywość „przekierował” na liczne dyskusje na tematy religijno – dogmatyczne  i wykorzystał ją w obnażaniu występków przeciwko pobożności. Ale lew to też oznaka pustelniczego życia. Natomiast czaszka, to symbol pokuty i pobożności.

Hieronim przedstawiony jest jako starzec z siwą brodą i wysokim czołem, które są oznaką mądrości i doświadczenia.

Ważnym aspektem, odróżniającym ikonę od zwykłego obraz jest to, że musi być podpisana. Wraz z nadaniem imienia obrazowi, uznaje się wypełnienie gwarancji wierności w stosunku do Praobrazu.

Ikona powstała na lipowej desce, na którą naklejono płótno na znak związku z pierwszą ikoną, jaką było oblicze Jezusa Chrystusa, odbite na płótnie jako podarunek dla król Abgara. Zagruntowano ją 12 warstwami gruntu, ponieważ było 12 apostołów – fundament kościoła. Malatura została wykonana w technice zimnej enkaustyki. Tło zostało wyzłocone 23 karatowym złotem rosyjskim na pulment, najstarszą techniką złocenia. Być może dla niektórych wszechobecność złota na ikonie jest przesadą, ale złoto w ikonie jest symbolem obecności Boga. Złoto jest światłem, czystością i występuje tam, gdzie jest  obecny Bóg, który przemienia osobę świętego.

 

 

Modlitwa do św. Hieronima o dar rozważania Słowa Bożego
Święty Hieronimie, Doktorze Kościoła i strażniku czystości wiary,
który jako pierwszy obdarowałeś Kościół
jednolitym tłumaczeniem Biblii z języków oryginalnych,
wspomóż nas we właściwym rozważaniu Słowa Bożego.
Poprowadź nas drogą medytacji biblijnej,
abyśmy w Piśmie dostrzegli głębię Bożej Mądrości i miłość
z jaką Bóg przemawia do Swoich dzieci.
Wyproś nam u Ducha Świętego
dar odnalezienia na kartach Biblii naszego Pana Jezusa w Jego Słowie,
ukochania tego Słowa i łaskę życia Nim każdego dnia.
Chroń nas od błędów, które próbują się wedrzeć do nauki Kościoła,
a zwłaszcza naucz nas odpierać teorie niezgodne z Prawdą zawartą w Biblii,
lub tę Prawdę wymijające.
Niech Twoja opieka zaowocuje naszym wzrastaniem w wierze,
miłością do Słowa i wiernością we wprowadzaniu Go w życie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pięczątka

PAMIĄTKA  KONSEKRACJI  KOŚCIOŁA  ŚW. HIERONIMA
W  STAREJ MIŁOŚNIE
KTÓREJ DOKONAŁ
KSIĄDZ BISKUP ROMUALD KAMIŃSKI
17 CZERWCA 2018 ROKU
W ROKU 100 LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Konkursy parafialne

uczniowie

Z okazji konsekracji naszej świątyni ogłaszamy konkursy dla dzieci, młodzieży i rodzin.

Celem konkursu jest zacieśnienie więzi rodzinnych oraz parafialnych, rozwijanie talentów młodego pokolenia i inne.

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych i tematycznych:

  1. Klasy I-III szkół podstawowych
    „Kościół św. Hieronima oczami dziecka“
  2. Klasy IV-VII szkół podstawowych
    „Św. Hieronim – kościół, do którego chodzę na Mszę świętą“
  3. Klasy II-III gimnazjów (klas pozostałych po szkołach gimnazjalnych na terenie i poza parafią), i klas I-III liceum (poza parafią)
    „Jak w trzech punktach pokazać Parafię św. Hieronima?“

podium

 

Prace oddajemy najpóźniej do dnia 27 maja 2018r.

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród
w dniu 17 czerwca 2018 r. podczas parafialnego festynu.

 

Szczegółowe informacje w regulaminie. Można go pobrać: Regulamin konkursów parafialnych – pdf