Koło różańcowe mężów modlących się za żony

Każdego dnia 20 mężów modli się za swoją żonę. Odmawiają oni 1 dziesiątkę różańca, czyli każdego dnia w intencji żony odmawiany jest cały różaniec. Wymiana tajemnic różańcowych jest raz na miesiąc wg ustalonego porządku. Osoba podejmująca taką modlitwę może modlić w dowolnym dla siebie miejscu i o dowolnej porze dnia. Opiekę duchową sprawuje ks. Paweł.

Lista mężczyzn z Koła różańcowego p.w. św. Jana Pawła II:

 1. Jarosław Wajs
 2. Przemysław Zięcina
 3. Mariusz Witan
 4. Sławomir Rokicki
 5. Dariusz Kośla
 6. Mariusz Dąbrowski
 7. Maciej Balas
 8. Paweł Maciążek
 9. Krzysztof Jurkowski
 10. Grzegorz Czupryn
 11. Mieczysław Ołdziej
 12. Michał Pietrusiński
 13. Tomasz Bogusiewicz
 14. Jerzy Małyszko
 15. Piotr Kalbarczyk
 16. Edward Wyszkiewicz
 17. Tadeusz Grochowiecki
 18. Marcin Wojenka
 19. Mieczysław Grodzicki
 20. Waldemar Sutkowski

 

INTENCJE, W JAKICH MODLĄ SIĘ MĘŻOWIE ZA ŻONY:

TAJEMNICE RADOSNE:

O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.

Aby nasze żony odkrywały w sobie piękno, które każda z nich nosi w sobie.

O łaskę niezachwianej wiary dla naszych żon.

Aby nasze żony stawały się świętymi matkami.

O łaskę Ducha Św. na każdy dzień dla nich.

TAJEMNICE ŚWIATŁA:

O łaskę świadomości błędów popełnianych przez nasze żony.

O uzdrowienie naszych żon ze zranień, które noszą w sobie.

O dar zmartwychwstania i życia wiecznego dla nich.

O to, aby miały pewność i poczucie, że są przez mężów kochane i akceptowane takimi jakimi są.

O ochronę umysłów naszych żon przed kłamstwami podszeptywanymi przez nieprzyjaciela.

TAJEMNICE BOLESNE:

O łaskę cierpliwości potrzebną do budowania naszych małżeństw i wychowania dzieci.

O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.

O Boże błogosławieństwo dla pracy wkładanej w pielęgnowanie domowego ogniska.

O siłę w wykonywaniu rutynowych czynności każdego dnia.

O dar wybaczania.

TAJEMNICE CHWALEBNE:

O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych żon Bożego powołania.

Aby nie były zaniedbywane przez swoich mężów.

Aby w swoim sercu pielęgnowały dobro.

O łaskę opieki i obecności Bożej, aby nigdy nie czuły się osamotnione.

Dziękczynna za wszystkie nasze żony z róży różańcowej.

 

MODLITWA ROZPOCZYNAJĄCA:

Współodkupicielko Maryjo, prosimy Cię w intencji mojej żony i wszystkich żon w Róży Różańcowej mężów przez tajemnicę… (podać tajemnicę). Uproś u Boga łaskę ochrony tych żon przed wszelkim złem. Tobie powierzamy drogi Ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz Je do Jezusa. W tej tajemnicy prosimy szczególnie o… (podać intencję +dziesiątek różańca).

 

MODLITWA ZA WSPÓŁMAŁŻONKA

Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę. Dziękuję za sakrament małżeństwa, za miłość, która nas połączyła, za Twoją codzienną obecność i Twoje błogosławieństwo. Dziękuję za każdy dzień trwania w miłości, za każdy sakrament. Dziękuję za radość i krzyż małżeńskiego powołania. Święty Jan Paweł II mówił, że „sakrament małżeństwa wyrasta z eucharystycznego korzenia. Wyrasta z Eucharystii i do niej prowadzi. Ludzka miłość „aż do śmierci” musi się głęboko zapatrzeć w tę miłość, jaką Chrystus do końca umiłował. Musi tę Chrystusową miłość poniekąd uczynić swoją, ażeby sprostać treściom małżeńskiej przysięgi: „Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”.

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, duszpasterza małżeństw i rodzin, proszę Cię, Boże, umocnij nasza małżeńską więź, odnów w nas tę miłość, która przyciągnęła nas przed ołtarz, by w Twojej obecności złożyć sobie małżeńską przysięgę. Proszę, abym codziennie, a zwłaszcza w chwilach trudnych, umiał zapatrzeć się w tę miłość, jaką Chrystus ukochał Kościół i abym tak umiał kochać żonę. Amen.