Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, skupiającym małżeństwa sakramentalne. Działa w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Équipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę.

Założycielem Domowego Kościoła jest ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). Duchową kolebką jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyły się pierwsze oazy rodzin, co dało początek Domowemu Kościołowi. Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: FOS (światło) i ZOE (życie), wpisane w kształt krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. Domowy Kościół posługuje się również ikoną Świętej Rodziny otrzymaną od Équipes Notre-Dame. Świętem patronalnym jest święto Świętej Rodziny.

W Domowym Kościele wspólnie – mąż i żona – angażując się w proponowaną im formację chcą się rozwijać we wzajemnej miłości i dążyć razem do świętości. Ruch pomaga im w budowaniu prawdziwej jedności i tworzeniu chrześcijańskiego środowiska dla wychowania dzieci. Małżeństwa włączają się do kręgów Domowego Kościoła, aby wzajemnie się wspierać we wierze i codziennych sprawach, i pomagać sobie w myśl słów „Równi usługują równym” (Humane Vitae).

Św. Jan Paweł II i Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki – założyciel Domowego Kościoła i Ruch Światło-Życie

Czym jest krąg Domowego Kościoła?

Domowy Kościół działa przy parafii, a rodziny spotykają się raz w miesiącu w tzw. kręgach (liczących od 4 do 7 małżeństw). Jedno z małżeństw jest parą animatorską. Nad spotkaniami czuwa ksiądz moderator – doradca i opiekun duchowy. W kręgu pragniemy wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Gromadzimy się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać, trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Wspólnie czytamy Słowo Boże, modlimy się, dzielimy się naszym życiem, zarówno codziennym, jak duchowym. Spotkania kręgu odbywają się w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składają się z trzech części: dzielenia się życiem (wydarzeniami, radościami, troskami) podczas symbolicznego posiłku, wspólnej modlitwy (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze Słowem Bożym; tajemnica różańca) oraz formacji (dzielenie się w atmosferze modlitwy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu).

 

Zebranie Kręgu Domowego Kościoła z kapłanem

Duchowość w Domowym Kościele

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli na dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Umocnieniem na tej drodze jest każdorazowe odnowienie przysięgi małżeńskiej dokonujące się między innymi podczas rekolekcji formacyjnych.

Do odnowy małżeństwa i rodziny dążymy w Domowym Kościele poprzez wdrażanie do życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia; życia modlitwą jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem; życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego; dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi; metanoi – ciągłego nawracania się, przemiany swojego życia; postawy służby w Kościele i w świecie, według otrzymanych darów.

Pomiędzy comiesięcznymi spotkaniami kręgu podejmujemy trud formacji, służący budowaniu jedności w naszych małżeństwach i rodzinach. Nasza formacja w Domowym Kościele polega na wprowadzaniu w życie elementów (zobowiązań), dzięki którym następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej. Są to: codzienny Namiot Spotkania; codzienna modlitwa małżeńska; codzienna modlitwa rodzinna; regularne studium Pisma Świętego; comiesięczny dialog małżeński; reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną); uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Małżeństwa Domowego Kościoła aktywnie uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej…

Rekolekcje, czyli tzw. oazy

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy uczestnictwo w rekolekcjach organizowanych przez Domowy Kościół: rekolekcjach 15-dniowych (oazach rodzin), kilkudniowych oazach dla animatorów rodzin, rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są zwykle dla małżonków wraz z dziećmi.

Przy naszej parafii działają obecnie dwa kręgi, w każdym formują się 4 małżeństwa.

Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie http://www.dk.oaza.pl.

Małżeństwa pragnące wejść na drogę Domowego Kościoła zapraszamy do kontaktu z księżmi w naszej parafii lub z którymś z małżeństw należących do Domowego Kościoła ( I Krąg – Elżbieta i Rafał Kruschewscy, tel. 693-741-667, ekruschewska@gmail.com).