Iskerki Milosci

Oto właśnie my! 🙂

 

PARAFIALNY CHÓREK DZIECIĘCY

„Iskierki Miłości”

Nasz chórek działa w parafii od początku jej istnienia. W ciągu roku szkolnego śpiewamy na Mszy Św. z udziałem dzieci o 11:30. Pomagamy też w śpiewie podczas rorat w Adwencie oraz dróg krzyżowych w Wielkim Poście.Śpiewu uczymy się na cotygodniowych próbach chórku. Odbywają się one w soboty o godz. 10:00 w salce domu parafialnego. Serdecznie na nie zapraszamy wszystkie dzieci lubiące śpiew – dziewczynki i chłopców!

 

 Chórek - Niebieskie pelerynki
 
 
 
 Uroczystości kościelne chórek parafialny uświetnia nie tylko śpiewem, ale także strojem. Zakładamy wówczas nasze niebieskie pelerynki. 🙂

 

 
 
 
 Co roku pomagamy też śpiewem Świętemu Mikołajowi, który odwiedza naszą parafię obdarowując dzieci pięknymi prezentami:
 

Chórek - św. MikołajChórek - św. Mikołaj2

 

 

Pomoc św. Mikołajowi

 

 

Obecnie w prowadzenie chórku parafialnego zaangażowane są Emilia Molenda i Ewa Sutkowska oraz Ela i Rafał Kruschewscy. Zachęcamy wszystkich rodziców dzieci z chórku do włączania się w śpiew razem ze swoimi dziećmi, akompaniowania na instrumentach oraz pomagania nam w sprawach organizacyjnych.

Stąd można pobrać aktualny śpiewnik chórku „Iskierki Miłości”:Iskierki Miłości – śpiewnik (plik pdf)