MaryjaApostolat Maryi Królowej

Trzeciego Tysiąclecia

Wspólnota ta powstała z inicjatywy parafian. Inauguracja wspólnoty nastąpiła podczas Mszy św. dnia 13 kwietnia 2019 roku. Wspólnotę tworzą rodziny, które raz w miesiącu będą gościć kapliczkę z wizerunkiem Maryi w swoim domu i dziękować za wszelkie otrzymane łaski oraz polecać Bogu przez wstawiennictwo Maryi wszystkie trudy i troski codziennego życia.

Więcej informacji u: p. Piotr Czartoryski-Sziler, email: piotr.czartoryski@wp.pl, tel. 730-300-457