20190818_203857

Apostolat

Maryi Królowej III Tysiąclecia

Wspólnota ta powstała z inicjatywy parafian. Jej uroczysta inauguracja nastąpiła podczas Mszy św. dnia 13 kwietnia 2019 roku.

Apostolat tworzą osoby świeckie, które zapraszają do swoich domów Kapliczkę z wizerunkiem Niepokalanego Serca Maryi, by dziękować za wszelkie otrzymane łaski oraz polecać Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej wszystkie trudy i troski codziennego życia. Wraz z Kapliczką przekazywany jest Ceremoniał z propozycjami modlitw. Wspólnota składa się z 31 rodzin, bo tyle jest dni w najdłuższym miesiącu. Dana rodzina ma swój stały dzień, w którym przyjmuje Kapliczkę. Zawsze 31 dnia miesiąca (jeżeli tyle jest dni w danym miesiącu) Kapliczka jest u koordynatora, pod opieką którego jest Wspólnota i który czuwa nad jej peregrynacją (Piotr Czartoryski-Sziler, tel. 730 300 457, e-mail: piotr.czartoryski@wp.pl). Raz w roku, w lutym, te rodziny, których dzień przyjęcia Kapliczki  przypada na koniec miesiąca ze względu na fakt, że jest on krótszy, wyjątkowo nie przyjmują MB. Rodziny przekazują sobie Kapliczkę o ustalonej wcześniej porze dnia na jedną dobę (wieczorem). Raz do roku koordynator zbiera świadectwa osób, które przyjmują Kapliczkę MB i przekazuje je p. Marii Stachurskiej, która wysyła je do Rzymu.

Apostolat Maryi Królowej III Tysiąclecia powstał w Brazylii przy Heroldach Ewangelii, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Wiernych na Prawach Papieskich, które w 2001 roku powołał św. Jan Paweł II. Heroldowie Ewangelii działają w 78 krajach, żyją wg duchowości św. Ludwika Grignion de Montforta. W Polsce Apostolat jest od 2007 r., i jest włączony do Rady Ruchów Katolickich. Opiekunem duchowym, wyznaczonym przez ks. kard. Kazimierza Nycza, jest ks. kanonik Andrzej Juńczyk, były proboszcz i kustosz Sanktuarium MB Pocieszycielki Strapionych w Lewiczynie, zaś Koordynatorem Krajowym pani Maria Stachurska, mama Anny Lewandowskiej. Więcej informacji a Apostolacie i Heroldach Ewangelii można znaleźć na stronie internetowej: www.heroldowieewangelii.org.