ALLELUJA!  JEZUS  ŻYJE!

Drodzy Parafianie i mili Goście,

Święty Paweł pisał: „Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie” (Rz 6,11). Wiara w Jezusa, i zgoda, aby on nas prowadził, jest początkiem nowego życia, życia które się nie kończy.

Życzymy więc, wiary, nadziei i miłości. Wiary, która odnawia nasze życie, nadziei przywracającej siły i miłości która pozwala nam stawać się darem dla drugiego człowieka.

 

                                           ks. Proboszcz, ks. Mariusz, ks. Dariusz i ks. Marcin