Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy stałej adoracji w parafii NSPJ w Starej Miłośnie

Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy stałej adoracji w parafii NSPJ w Starej Miłośnie

Przez cały dzień możemy przyjść do Pana Jezusa, powierzyć Mu nasze sprawy i problemy oraz oddać mu należytą chwałę poprzez adorację w Najświętszym Sakramencie. Pan Jezus pragnie, abyśmy do Niego przychodzili. Zaprasza nas w słowach Ewangelii według św. Mateusza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a
Ja was pokrzepię” Mt 11, 28.
Chcemy nieustannie adorować Pana Jezusa, codziennie w godzinach 8:30–18:00 . Wystarczy 30 minut tygodniowo, aby być częścią tego dzieła.

Co zrobić, aby włączyć się w inicjatywę?

Wybrać termin (dzień/dni i godzinę) podczas których chciałbyś/ałabyś adorować Pana Jezusa w danym miesiącu.
Zapisać można się na 2  sposoby:
• kontakt z koordynatorem pod numer telefonu 663 585 465
• kontakt na adres mailowy: adoracjaparafiastaramilosna@gmail.com
(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, wybrany dzień i godzinę)

Jeśli nie możesz przyjść na adorację w zapisanym terminie, poszukaj zastępstwa wśród znajomych i rodziny. Jeśli Ci się to nie uda, skontaktuj się z koordynatorem.
Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby włączyć się w codzienną adorację Pan Jezusa.

Jezus czeka właśnie na Ciebie!