Niedziela – 3 marca, III Niedziela Wielkiego Postu

8:00 – śp. Mariana Fokta (5 greg.);

8:00 – śp. Eugeniusza Samulaka w 20 rocz. śm., Filomenę w 15 rocz. śm., Halinę Gajc w 13 rocz. śm., Zdzisława w 3 rocz. śm.;

10:00 – śp. Jana Romsickiego w 34 rocz. śm. i Kazimierę oraz Bronisława i Stanisławę Kulik;

11:30 – śp. Andrzeja, Mariannę, Eugeniusza Rowickich;

13:00 – w int. Parafialnego Zespołu Caritas i ich rodzin;

– w int. Pawła Góreckiego z ok. urodzin dziękując za otrzymane łaski i prosząc o dalsze błog.;

– o Boże błog. i zdrowie dla Ewy i Zygmunta Ostrowskich w 48 rocz. ślubu oraz o błog. dla całej rodziny;

– w int. Kazimierza, o Boże błog. w dniu imienin;

– śp. Adolfa i Stanisławę Staros;

– śp. Barbarę Lechowicz w 20 rocz. śm.;

– śp. Kazimierza Zyskowskiego i jego rodziców Alfredę i Henryka;

– śp. Halinę Drewniak w 1 rocz. śm., Krystynę Łapczyńską i Karola Drewniak;

– śp. Zenona Białego w 30 dni po śm.;

– śp. Janinę w 40 rocz. śm., oraz Stanisława i Krzysztofa Niemyjskich;

– śp. Annę, Anastazję, Szymona, Stanisława i Annę;

18:00 – o nawrócenie Polski, by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, oraz wypełniła Jasnogórskie śluby Narodu;

 

Poniedziałek – 4 marca, święto św. Kazimierza Królewicza

7:00 – śp. Mariana Fokta (greg. 6);

18:00 – za Eugeniusza w 90 rocz. ur. o zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski – zwł. o wytrwałość w chorobie;

 

Wtorek – 5 marca

7:00 – śp. Jakuba Jakubowskiego;

18:00 – śp. Mariana Fokta (greg. 7);

 

Środa – 6 marca

7:00 – śp. Marię Klamut w 3 rocz. śm.;

7:00 – śp. Mariana Fokta (8 greg.);

18:00 Nowenna:

– o uzdrowienie Jasia;

– śp. Marię i Ryszarda Ochocińskich  – w rocz.  śm.;

 

Czwartek – 7 marca

7:00 – śp. Mariana Fokta ( greg. 9);

18:00 – o powołania i za powołanych, szczególnie z naszej parafii; 

śp. Katarzynę Osińską o przyjęcie do królestwa Bożego i przebaczenie grzechów;

 

Piątek – 8 marca

7:00 –  śp. Mariana Fokta (10 greg.);

18:00 – śp. Romana w 18 rocz. śm. i Krystynę Siwińskich, zm. z rodz. Siwińskich, Kopciów, Zalewskich;

 

Sobota – 9 marca

7:00 –  śp. Mariana Fokta (11 greg.);

18:00 – śp. Wiesława Krzyżanowskiego i Helenę Kacperską;