Niedziela – 4 lutego, V Niedziela Zwykła

8:00 – śp. Urszulę Wielgomas i Ignacego Wikieł;

10:00 – śp. Teresę w rocz. śm., Józefa i Józefę Nowackich, Władysławę, Janusza Jarząbek, Grażynę i Andrzeja Fidzińskich;

11:30 – śp. Dariusza Lazurek (5 greg.);

13:00 – za rodziny, które odwiedziliśmy w minionym tygodniu podczas kolędy;

– w intencji Parafialnego Zespołu Caritas i ich rodzin;

– śp. Piotra Kulika w 20 rocz. śm., oraz rodziców Łucję w 39 rocz. śm. i Kazimierza Sugierę w 80 rocznicę śm. zamordowanego w Oświęcimiu;

– śp. Kazimierę, Stanisława Ludwickich i zm. z rodz. Czerepińskich;

18:00 – o nawrócenie Polski, by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu;

 

Poniedziałek – 5 lutego, wspomn. św. Agaty, dziewicy i męczennicy

7:00 – śp. Roberta Grzelaka;

7:00 – int. dziękcz. za łaskę nowej pracy, z prośba o opiekę i dary Ducha Świętego;

18:00 – śp. Dariusza Lazurek (6 greg.);

 

Wtorek – 6 lutego, wspomn. świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

7:00 wolna intencja

18:00 – śp. Dariusza Lazurek (7 greg.);

 

Środa – 7 lutego

7:00 – śp. Dariusza Lazurek(8 greg.);

7:00 – za Parafian;

18:00 Nowenna:

– int. dziękcz. za wszelkie łaski z prośbą o błog. Boże dla Tobiasza z ok. 11 urodz.

– o zdrowie dla Jasia;

– śp. Marię, Józefa i Wiesława Kaczanowiczów, Walerię, Stanisława Markowskich, Michalinę Wiktorowską;

– śp. Katarzynę Osińską o darowanie grzechów i przyjęcie do Królestwa Bożego;

– śp. Romualda Porzezińskiego w dn. imienin;

 

Czwartek – 8 lutego 

7:00 – śp. Dariusza Lazurek(9 greg.);

18:00 – śp. Bogusława Malińskiego w rocz. śm.;

 

Piątek – 9 lutego

7:00 – śp. Juliana Dorosza  w 6 rocz. śm. Hannę Dorosz i Michała Korolko;

18:00 – śp. Dariusza Lazurek(10 greg.);

 

Sobota – 10 lutego

7:00 – śp. Otolię Kowalską w 7 rocz. śm.;

7:00 – śp. Dariusza Lazurek (11 greg.);

 18:00 – śp. Sabinę i Ryszarda Zjawińskich;