Niedziela – 4 czerwca, uroczystość Najświętszej Trójcy

8:00 za Parafian;

8:00  śp. Janusza Pomorskiego (4 greg.);

10:00 – int. dziękcz. za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Niepokalanej i dary Ducha Świętego dla rodz. Dołęgowskich;

11:30 – śp. ks. Zbigniewa Gaszkowskiego i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

13:00 – w int. Parafianego Zespołu Caritas i ich rodzin;

– w int. ks. Mariusza w 18 rocz. i ks. Marcina w 2 rocz. święceń;

– o zdrowie i Boże błog, opiekę Maryi i Aniołów dla Weroniki, Justyny, Karolinki, Michała, Krzysztofa i Danielka Mianowskich, Elżbiety Mianowskiej, Małgorzaty Czyrskiej jej synów i wnuków oraz dla Barbary, Romana, Marty i Piotra Budnerów, Henryki, Grażyny, Renaty i Beaty Szkop i Ewy Mianowskiej;

– śp. Helenę Frączek w 1 rocz. śm. oraz Apolonię i Aleksandra;

– śp. Kazimierę i Henryka Grochowskich;

– śp. Pawła w rocz. śm.;

– śp. Irenę i Zdzisława Skibińskich;

– śp. Władysława Iwan w 27 rocz. śm.;

śp. Krzysztofa Niemyjskiego w 7 rocz. śm., Janinę i Stanisława Niemyjskich;

18:00 – o nawrócenie Polski, by była wierna Bogu, krzyżowi i Ewangelii i wypełniła  Jasnogórskie Śluby Narodu;

 

Poniedziałek – 5 czerwca, wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika 

7:00 – śp. Janusza Pomorskiego (5 greg.);

18:00 – śp. Stefana Mariańskiego w 10 rocz. śm.;

 

Wtorek – 6 czerwca

7:00 – śp. Janusza Pomorskiego (6 greg.);

7:00 – śp. Eugeniusza Zawadzkiego i Tadeusza Marekwię;

18:00 – o Boże błog. i opiekę Maryi dla Pawła Dąbrowskiego w 10 urodz.;

 

Środa – 7 czerwca

7:00 – śp. Janusza Pomorskiego (7 greg.);

18:00 – o całkowite uzdrowienie Jasia z ciężkiej choroby;

– o Boże bł. dla Biskupa Romualda w 42 rocz. święceń;

– o łaskę pojednania i prawdziwej miłości dla Beaty i Jana w 43 rocz. małżeństwa i o Boże bł. dla Jana z ok. urodzin;

– int. dziękczynna za dar życia z ok. urodz. Aldony z prośbą o błogo. na nadchodzące lata;

– o Boże błog. i wszelkie łaski dla Jadwigi, Urszuli, Stefana i Gabriela;

– śp. Wiesława Myrcha we wsp. imienin;

– śp. Lidię Świstak;

 

Czwartek – 8 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

8:00  śp. Janusza Pomorskiego (8 greg.);

18:00 – śp. Janinę Lubecką w 10 rocz. śm. oraz zm. z cr. Lubeckich i Dorofiej;

 

Piątek – 9 czerwca

7:00 – śp. Janusza Pomorskiego (9 greg.);

18:00 – śp. Adolfę Popielarską w 86 rocz. śm., Eugenię Drabik i Jana;

 

Sobota – 10 czerwca

7:00 – śp. Henryka Sawczuk;

7:00 – śp. Janusza Pomorskiego (10 greg.);

18:00 – śp. Urszulę Rojowską w 11 rocz. śm. oraz rodziców;