Niedziela – 30 kwietnia 

8:00 śp. Natalię Połaską w 42 rocz. śm., Władysława i Mieczysława Połaskich oraz ks. Jana Sinnickiego i Maćka Natorę;

8:00  śp. Jadwigę w 21 rocz. śm, Stanisława Durkę oraz zm. z rodz. Gontarków i Durków;

10:00 – śp. Irenę, Helenę, Jana, Kazimierza Babińskich;

11:30 – o Boże błog., opiekę Maryi dla Marioli z ok. urodz;

13:00 – o Boże błog. i opiekę Maryi dla Bartka z ok. 11 urodz.;

– o Boże bł. i zdrowie dla Ryszarda i potrzebne łaski dla rodziny;

– o potrzebne łaski i Boże błog. dla Agaty w rocz. urodz.;

– śp. Janinę w 4 rocz. śm., Józefa, Antoninę, Aleksandra Woźniaków, Genowefę i Stanisława Kornetów, Antoninę i Romana Małkowskich, Natalię i Józefa Zarębów;

18:00 – śp. Jana, Sabinę, Małgorzatę i Wiesława Tomaszewskich;

 

Poniedziałek – 1 maja, wspomnienie św. Józefa rzemieślnika

7:00 – int. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Najświętszej Maryi Panie;

9:00 – śp. Dariusza Błaszczaka we wspomn. urodz.;

18:00 – śp. Wiesława Tomaszewskiego (1 greg.);

 

Wtorek –  2 maja

7:00 – śp. Wiesława Tomaszewskiego (2 greg.);

18:00 – śp. Eugenię Rosę w 1 rocz. śm.;

 

Środa – 3 maja, Uroczystość NMP Królowej Polski

8:00 w int. Ojczyzny by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodów;

10:00 – śp. Pawła Markuszewskiego;

11:30 – śp. Wiesława Tomaszewskiego (3 greg.);

13:00 – int. dziękcz. za otrzymane łaski, z prośbą o światło Ducha Świętego na drodze życia dla Janka z ok. urodz.;

– int. dziękcz. za dar życia i  otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej z ok. 18 urodz. Marii;

– o zdrowie i Boże błog. dla Marka;

– śp. zm. z rodz. Patralskich, Grzesiuków, Dziwińskich, Romaników;

– śp. Roberta Grzelaka;

– śp. Teresę Żubrowską;

– śp. Jadwigę Warecką w 24 rocz. śm., Józefa, Jana oraz zm. z rodz. Wareckich i Ludwiaków;

18:00 – int. dziekcz. za za Sakrament Małżeństwa, wspólne życie i dar rodzicielstwa Katarzyny i Roberta Łukomskich z ok. 20 rocz. ślubu;

 

Czwartek – 4 maja, wspomn. św. Floriana męczennika

7:00 – śp. Wiesława Tomaszewskiego (4 greg.);

18:00 – w int. powołań i za powołanych do służby w Kościele;

– w int. wspólnoty SNE;

– śp. Annę Daniłowicz;

– śp. Krystynę Pyzel w 11 rocz. śm. oraz Zofię i Jana Konofalskich;

 

Piątek – 5 maja

7:00 – śp. Wiesława Tomaszewskiego (5 greg.);

18:00 – za Zmarłych polecanych w parafialnych Wypominkach;

 

Sobota – 6 maja, święto św. apostołów Filipa i Jakuba

7:00 – śp. Wiesława Tomaszewskiego (6 greg.);

18:00 – w int. Rodz. Różańcowej;