Niedziela – 6 listopada XXXII niedziela zwykła

8:00 – śp. Janinę Daniłowicz (greg.8);

8:00 – o Boże błog., dary Ducha Świętego i prowadzenie Niepokalanej w dorosłym życiu dla Julii w 18 urodz.;

10:00 – śp. Józefa Kańczugowskiego (greg.6);

11:30 – o Boże błog. i  dary Ducha Świętego dla Oli Malinowskiej z ok. 11 urodz.;

13:00 – w int. Parafialnego Zespołu Caritas i ich rodzin;

– w int. Sławomira Dąbrowy;

– o łaskę wiary, opiekę i Boże błog. dla Macieja w 18 urodz.;

– o zdrowie i potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Joanny, Wiktorii i Piotra;

– śp. z rodz. Leszczyńskich i Niemczynowskich;

– śp. Andrzeja Święciaszka, Helenę i Józefa Mitrowskich, Mariannę i Ignacego, Tadeusza Święciaszków;

– śp. Stanisława Rechnio w 20 rocz. śm. oraz zm. z rodz. Rosów i Płatków;

– śp. z rodz. Patralskich, Grzesiuków, Dziwińskich, Romaniuków, Rybaków, Przybyszów, Piekarskich oraz Rodziców chrzestnych;

– śp. Irenę, Helenę, Kazimierza, Jana i zm. z ich rodz., Marię Sujkę, Zofię, Józefa, Henryka Walesiak i zm. z ich rodzin;

– śp. Stanisława Orłowskiego w 44 rocz. śm., Jadwigę Orłowską i Teresę Dermacką;

18:00 – o nawrócenie Polski, by była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i wypełnienia Jasnogórskie Śluby Narodu;

 

Poniedziałek – 7 listopada

7:00 – śp. Józefa Kańczugowskiego (greg.7);

18:00 – śp. Janinę Daniłowicz (greg.9);

18:00 – śp. Walerię i Adolfa Elsnerów, Józefę i Leona Bartoszewickich, Annę i Leonarda Wojterów i zm. z ich rodzin;

 

Wtorek –  8 listopada

7:00 – śp. Józefa Kańczugowskiego (greg.8);

18:00 – śp. Janinę Daniłowicz (greg.10);

 

Środa – 9 listopada, święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7:00 – śp. Józefa Kańczugowskiego (greg.6);

7:00 – śp. Janinę Daniłowicz (greg.11);

18:00 – int. dziękcz. z ok. urodz. z prośbą o Boże błog. dla Edyty;

– w int. wynagradzającej NSPJ i NSM oraz o Boże błog. dla Ojca Grzegorza i kapłanów;

– o uzdrowienie Jasia z choroby;

– o zdrowie i Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Michalinki i Rysia;

– śp. Felicję Wrzosek w 34 r. śm.;

– śp. Tomasza Malek;

– śp. Natalię, Romana i Leszka Oleksyn, Stanisława Brodzkiego, Ludomira Lewandowskiego oraz Rafała Kuc;

 

 

Czwartek – 10 listopada, wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

7:00 – śp. Janinę Daniłowicz (greg.12);

7:00 – o łaskę wiary i opiekę Matki Bożej dla Neli w dniu imienin;

18:00 – śp. Józefa Kańczugowskiego (greg.10);

 

Piątek – 11 listopada, wsp. św. Marcina z Tours, biskupa

7:00 – śp. Józefa Kańczugowskiego (greg.11);

9:00 – śp. Janinę Daniłowicz (greg.13);

18:00 – za Ojczyznę;

– w int. ks. Marcina w dniu im.;

– o wszelkie łaski dla Marcina Wojenki w dniu imienin;

– śp. Leona Kacperskiego;

 

Sobota – 12 listopada, wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika

7:00 – śp. Józefa Kańczugowskiego (greg.12);

18:00 – śp. Janinę Daniłowicz (greg.14);