Niedziela – 6 marca, I Niedziela Wielkiego Postu, Rekolekcje Wielkopostne

8:00 – o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Piotra z dziećmi;

8:00 – śp. Helenę Zwierz, Bronisława Golę i zm. z ich rodzin;

10:00 – śp. Marię Klamut w 1 r. śm.;

11:30 – śp. Adolfa i Stanisławę Staros;

13:00 – w int. Zespołu Caritas;

– o Boże bł. opiekę Matki Bożej dla Zosi w 9 rocz. urodz.;

– o Boże bł. dla Gabriela Gryglas w 18 rocz. urodz.;

– o dary Ducha Świętego dla Rafała w przygotowaniu do egzaminów, i pomyślne zdanie;

– o Boże błog., opiekę Niepokalanej dla Michała z ok. 18 urodz. i Gabrieli z ok. 24 urodz.;

– o opiekę Matki Najświętszej i błog. Boże dla Anny Białkowskiej z ok. 67 urodz.;

– śp. Mieczysława Galickiego w 1 rocz. śm.;

– śp. Barbarę Lechowicz w 18 rocz. śm;

– śp. Elizę Roszkowską;

– śp. Janinę, Stanisława, Krzysztofa Niemyjskich;

18:00 – o nawrócenie Polski, by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu;

 

Poniedziałek7 marca – Rekolekcje Wielkopostne

9:00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Piotra z dziećmi;

16:30 – (za Parafian)

18:00 – śp. Julię Cichosz, Franciszka Sypka, Henrykę Żak;

20:00 – int. dziękcz. za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę i orędownictwo św. Józefa w sprawach duchowych i doczesnych;

 

Wtorek – 8 marca – Rekolekcje Wielkopostne

9:00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Piotra z dziećmi;

16:30 – śp. Cezarego Grzelaka w mieś. po śmierci;

18:00 – śp. Wiesława Krzyżanowskiego w 20 rocz. śm i Helenę Kacperską w 27 rocz. śm.;

20:00 – int. dziękcz. za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę i orędownictwo św. Józefa w sprawach duchowych i doczesnych całej rodziny;

 

Środa – 9 marca – Rekolekcje Wielkopostne

9:00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Piotra z dziećmi;

16:30 – (za Parafian)

18:00 – o zdrowie dla Janka i siły dla jego rodziców;

– o dary Ducha Św. dla Rafała w przygotowaniu do egzaminów, i pomyślne zdanie;

– śp. Hieronima i Zofię o dar nieba i za zmarłych z ich rodzin;

20:00 – śp. Cezarego Grzelaka;

 

Czwartek – 10 marca

7:00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Piotra z dziećmi;

7:00 – int. dziękcz. za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę i orędownictwo św. Józefa w sprawach duchowych i doczesnych całej rodziny;

18:00 – śp. Romana w 16 rocz. śm i Krystyny Siwińskich;

 

Piątek – 11 marca

7:00 – o Boże bł. i opiekę Matki Boźej dla Moniki i Piotra z dziećmi;

7:00 – int. dziękcz. za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę i orędownictwo św. Józefa w sprawach duchowych i doczesnych całej rodziny;

18:00 – śp. Stanisława i jego siostrę oraz rodziców a także Andrzeja, Leonarda i Franciszkę;

 

Sobota – 12 marca

7:00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Piotra z dziećmi;

18:00 – int. dziękcz. za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę i orędownictwo św. Józefa w sprawach duchowych i doczesnych całej rodziny;