Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 10-11

 

Drodzy Parafianie i mili Goście !

              Czas Bożego Narodzenia to czas radości z tego, że Bóg jest blisko człowieka, że zależy Mu na nas i chce prowadzić każdego do zbawienia.

              Życzymy aby przeżywane Święta były dla Was wszystkich możliwością odnowienia sił duchowych i fizycznych. Niech wspólne, rodzinne spotkania przynoszą nam umocnienie w trudach codziennego życia, a modlitwa będzie otwierała nas na pokój i radość jaką obdarza nas Bóg. Pragniemy życzyć obfitości Bożych darów – przyjmujmy je i dzielmy się nimi z każdym napotkanym człowiekiem.

Ks. Dariusz, Ks. Mariusz i Ks. Marcin