Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: w Idziemy, ksiądz Chorostowski tłumaczy przyjście Mesjasza jako zapowiadanego przez proroków, z tygodnika dowiemy się również czy nadzieja jest kotwicą duszy czy matką głupich oraz poznamy dobre rady jak nie pokłócić się przy wigilijnym stole. W Niedzieli znajduje się dodatek ze śpiewnikiem kolędowym i obrzędami wieczerzy wigilijnej. W Gościu Niedzielnym polecamy płytę z kolędami w wykonaniu polskich karmelitanek z Islandii.