Niedziela – 1 sierpnia, XVIII Niedziela Zwykła

8:00 – śp. Barbarę Strusińską (1 greg.);

8:00 – w int. Parafian;

10:00 – śp. Wiesławę, Stanisławę i Bogdana Puszkinów;

12:00 – w intencji osób zaangażowanych w parafialną Caritas;

w int. dziękczynnej za obfitość otrzymanych łask i dar życia Szymona Łukomskiego z okazji 8 urodzin z prośbą o Boże błog. dla niego i całej rodziny;

w int. dziękczynnej z okazji 50 rocz. ślubu Lidii i Jana Werner, i o potrzebne łaski, błogosławieństwo na dalsze lata dla Jubilatów ich dzieci i wnuków;

– o Boże błog. i wszelkie łaski dla Janka w dniu 11 urodz. i Jakuba w dniu 7 urodzin;

śp. poległych w obronie Ojczyzny i wszystkich, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim.

19:00 – o nawrócenie Polski, by była wierna Bogu, krzyżowi i Ewangelii oraz wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu;

 

Poniedziałek2 sierpnia

7:00 – śp. Barbarę Strusińską (2 greg.);

12:00 – pogrzeb śp. Jacek Kiełczykowski;

18:00 – int. dziękczynna za dar życia i powołania;

 

Wtorek – 3 sierpnia

7:00 – śp. Barbarę Strusińską (3 greg.);

18:00 – śp. Czesławę Jaroszewską w 2 rocz. śm. i zm. z rodz. Kudlaków i Jaroszewskich;

 

Środa – 4 sierpnia, wpomn. św. Jana Marii Vianneya

7:00 – śp. Barbarę Strusińską (4 greg.);

18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy:

– o cud uzdrowienia dla Andrzeja;

– śp. Rafała Markiewicza w 6 rocz. śmierci;

– za Dusze w Czyśćcu cierpiące;

 

Czwartek – 5 sierpnia – I Czwartek

7:00 – śp. Barbarę Strusińską (5 greg.);

18:00 – o powołania kapłańskie i zakonne i w int. Wspólnoty SNE oraz ich rodzin;

 

Piątek – 6 sierpnia – I Piątek, święto Przemienienia Pańskiego

7:00 – śp. Władysławę i Mariana;

18:00 – śp. Barbarę Strusińską (6 greg.);

 

Sobota – 7 sierpnia – I Sobota

7:00 – śp. Barbarę Strusińską (7 greg.);

18:00 – w int. Wspólnoty Żywego Różańca i ich rodzin;