Niedziela – 21 marca – Rekolekcje wielkopostne

8:00 – śp. Mariana Piszcza (21 greg.);

8:00 – śp. Urszulę, Mariannę, Józefa, Henryka Wielgomas, Irenę, Helenę, Jana i Kazimierza Babińskich;

10:00 – śp. Józefa, Józefę Nowackich, Józefa, Józefę, Zbigniewa Dołęgowskich we wsp. imienin;

11:30 –  śp. Romana Skorupę (21 greg.);

13:00 – o Boże błog. i wszelkie łaski dla Józia z okazji imienin oraz Mateusza z okazji urodzin;

o Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Franciszka z okazji 18 rocz. urodzin;

śp. Ireneusza Janiszewskiego w 21 rocz. śmierci;

śp. Józefa Oliyjnyk w 3 rocz. śmierci;

śp. Filomenę Samulak w 12 rocz. śmierci;

śp. ks. Tadeusza Rogalewskiego i Eugenię Dobosz;

śp. Józefa w 42 rocz. śmierci i Mariannę w 13 rocz. śmierci Szczygłów;

– śp. Annę Ostas w miesiąc po śmierci;

– śp. Mieczysława Laszuka, jego rodziców Stanisławę i Szymona Laszuków. Mariannę i Ryszarda Berezowskich.

– śp. Izabelę Kondratiuk vel Kondraszewską w miesiąc po śmierci oraz Stanisława w 5 rocz. śmierci;    

18:00 – śp. Wacławę w 16 rocz. śmierci,  Mieczysława i Adama Wierzbickich;

 

Poniedziałek – 22 marca

9:00 – śp. Mariana Piszcza (22 greg.);

16:30 – o Boże błog. i łaskę zdrowia dla Anieli;

18:00 – śp. Ryszarda Kadeja w 19 rocz. śmierci;

20:00 – śp. Romana Skorupę (22 greg.);

 

Wtorek  – 23 marca

9:00 – śp. Mariana Piszcza (23 greg.);

16:30 – śp. Stanisława i jego rodziców Andrzeja i Franciszkę oraz Leonarda;

18:00 – śp. Danutę Zalewską w 18 rocz. śm. i Jolantę Rowicką w 18 rocz. śm. oraz Tadeusza Zalewskiego;

20:00 – śp. Romana Skorupę (23 greg.);

 

Środa – 24 marca

9:00 – śp. Mariana Piszcza (24 greg.);

16:30 – o Boże błog., wszelkie łaski dla Soni Jaremenko z ok. 7 urodzin;

18:00 – intencja dziękczynna w 100 rocz. urodzin Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego za dar życia i dzieła założyciela Ruchu Światło-Życie z prośbą o rychłą Jego beatyfikację;

20:00 – śp. Romana Skorupę (24 greg.);

 

Czwartek25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

7:00 – int. dziękczynna za dar macierzyństwa;

9:00 – śp. Romana Skorupę (24 greg.);

18:00 – w int. Wspólnoty Dorosłych Ruchu Światło-Życie;

18:00 – śp. Mariana Piszcza (26 greg.);

 

Piątek – 26 marca

7:00 – śp. Romana Skorupę (26 greg.);

7:00 – śp. Tadeusza Żochowskiego i zm. z rodz. Żochowskich, Rokickich, Redów oraz Władysława i Stanisława Włodarczyków;

18:00 – śp. Mariana Piszcza (26 greg.);

 

Sobota – 27 marca

7:00 – śp. Mariana Piszcza (27 greg.);

7:00 – śp. Krzysztofa Strubla w 21 rocz. śmi. i Rozalię Strubel;

18:00 – śp. Romana Skorupę (27  greg.);