Niedziela – 18 sierpnia, XX NIEDZIEALA ZWYKŁA

8:00 – śp. Andrzeja Nowaka (18 greg.);

8:00 – śp. Annę Banaszek;

10:00 – śp. Barbarę Berczak;

12:00 – w int. ks. Czarka z ok. przypadających we czwartek imienin;

– o Boże błog. i potrzebne łaski dla Katarzyny Kozikowskiej w 38 urodziny;

– o Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Janka w 9 urodziny i Jakuba w 5 urodziny;

– o pomyślny przebieg operacji dla Eugenii Ciecierzyńskiej;

w int. Roberta Kowalskiego w 40 urodz., Bartka w 15 urodz.; oraz Zbigniewa w 78 urodz.

w int. Gian Franco w 33 urodz.;

– śp. Władysławę, Jana Przygoda i Zofię Gawor;

– śp. Stefana Staweckiego w 24 rocz. śm., zm. z rodz. Staweckich, Chmielewskich, Mączków, Szafranów i Pysiów

19:00 – śp. Janinę Lubecką, Irenę Sidorowicz, zm. z rodz. Lubeckich i Dorofiej;

 

Poniedziałek 19 sierpnia

7:00 – za Dusze w Czyśćcu cierpiące;

18:00 – śp. Andrzeja Nowaka (19 greg.);

 

Wtorek 20 sierpnia, wspomn. św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

7:00 – Za Parafian;

18:00 – śp. Andrzeja Nowaka (20 greg.);

 

Środa 21 sierpnia, wpomn.  św. Piusa X, papieża

7:00 – śp. Andrzeja Nowaka (21 greg.);

18:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

– int. dziękczynna za dobrze zdaną maturę i dostanie się na studia i o światło Ducha Świętego w wyborze drogi życiowej dla Maksa;

– o wyzwolenie z nałogu i nawrócenie Stanisława;

– w int. wynagradzającej za grzechy przeciw czystości popełnione w rodzinie;

– za Dusze w Czyśćcu cierpiące zmarłych z terenu Sulejówka;

– śp. Renatę Rokicką w 3 tygodnie po śmierci;

 

Czwartek 22 sierpnia, wspomnienie NMP Królowej

7:00 – śp. Andrzeja Nowaka (greg.);

18:00 przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II

w int. Rycerzy Św. Jana Pawła II chorągwi św. Hieronima i ich rodzin;

– w int. Ks. Czarka z ok. imienin;

– w int. uzdrowienia i budzenia wiary dla Pawła i o miłość w jego rodzinie;

– w int. Ireny Krzyżanowskiej o łaski, Boże błog i zdrowie z ok. 70 urodzin;

– w int. Bogu wiadomej;

– int. dziękczynna za otrzymane łaski w życiu Stanisława, i o błog., zdrowie dla niego i całej rodziny;

 

Piątek – 23 sierpnia

7:00 – śp. Annę Banaszek;

18:00 – śp. Andrzeja Nowaka (23 greg.);

 

Sobota – 24 sierpnia, Święto św. Bartłomieja, apostoła

7:00 – śp. Andrzeja Nowaka (24 greg.);

18:00 – śp. Stanisławę i Henryka Matuszewskich oraz Bogdana Skoczylasa;