Niedziela – 17 marca – II Niedziela Wielkiego Postu

8:00 – za śp. Longinę Janek we wspomnienie imienin;

8:00 – w int. Parafian

10:00 – za śp. Urszulę, Mariannę, Józefa, Henryka Wielgomas;

11:30 – za śp. Józefa Sieradzana (17 greg.);

13:00 – o poszanowanie w naszym mieście Bożego prawa zgodnie z chrześcijańską antropologią i poszanowanie praw Rodziców do wychowania swoich dzieci w duchu ewangelii i wolności od fałszywej ideologii co do natury ludzkiej płciowości;

– w int. Piotra z ok. 11 ur. o Boże błog. i potrzebne łaski;

– int. dziękczynna z ok. 40 ur. Magdy za dar życia z prośbą o błogosławieństwo na następne lata i opiekę Maryi dla jubilatki i jej rodziny;

– za śp. Eugenię Dobosz w 11 rocz. śm., Stanisława i Wiktorię Roszczyńskich;

– za śp. Józefa, Józefę Nowackich, Józefa, Józefę i Zbigniewa Dołęgowskich we wspomn. imienin;

– za śp. Ireneusza Janiszewskiego w 19 rocz. śmierci;

– za śp. Helenę Lebiocką w 1 rocz. i Eugeniusza w 14 rocz śm.;

– za śp. Leokadię Szczerbińską w 5 rocz. śmierci;

– za śp. Jana i Mariannę Kalita, Mariana i Natalię Kępczyńskich;

16:00 – o zawierzenie rodzin dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej Najświętszemu Sercu Pana i Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi;

18:00 – za śp. Halinę Mirzejewską w 3 rocz. śmierci, Józefa z ok. imienin oraz Marię i Andrzeja Mirzejewskich;

 

Poniedziałek 18 marca

7:00 –  za śp. Józefa Sieradzana (18 greg.);

18:00 –  za śp. Jolantę Rowicką , Danutę i Tadeusza Zalewskich;

 

Wtorek 19 marca – Uroczystość Świętego Józefa

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (19 greg.);

18:00 – za śp. Jerzego Stanisza w 3 rocz. śmierci;

 

Środa 20 marca

 

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (20 greg.);

18:00 – o poszanowanie w naszym mieście Bożego prawa zgodnie z chrześcijańską antropologią i poszanowanie praw Rodziców do wychowania swoich dzieci w duchu ewangelii i wolności od fałszywej ideologii co do natury ludzkiej płciowości;

– o dobre przygotowanie do Matury i światło Ducha Świętego w wyborze drogi życiowej dla Maksa;

– o nawrócenie Andrzeja;

– za śp. Wacławę Wierzbicką w 14 rocz. śmierci, Adama i Mieczysława Wierzbickich oraz zmarłych z całej rodziny;

– za śp. Józefa Bąka;

 

Czwartek 21 marca

 

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (21 greg.);

18:00 – za śp. Ryszarda Kadeja w 17 rocz. śmierci;

 

Piątek – 22 marca

 

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (22 greg.);

18:00 Msza Święta przez wstawiennictwo św. Jan Pawła II:

w int. Rycerzy  św. Jana Pawła II chorągwi św. Hieronima;

– o poszanowanie w naszym mieście Bożego prawa zgodnie z chrześcijańską antropologią i poszanowanie praw Rodziców do wychowania swoich dzieci w duchu ewangelii i wolności od fałszywej ideologii co do natury ludzkiej płciowości;

– za śp. Jarosława Poredę;

– za śp. Jerzego Barcz w 4 rocz. śmierci;

 

Sobota – 23 marca

 

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (22 greg.);

18:00 – za śp. Zofię Pokojewską w 5 rocz. śmierci;