Niedziela – 3 marca

8:00 – za śp. Józefa Sieradzana (3 greg.);

8:00 – za śp. Mariannę Rowicką w 16 rocz. śmierci;

10:00 za śp. Jana Romsickiego w 29 rocz. śm. i Kazimierę Romsicką oraz Bronisława i Stanisławę Kulik, Juliannę Roszczyńską w 100 rocz. śmierci i Stanisława Roszczyńskiego, Pawła i Katarzynę Romsickich;

11:30 za śp. Irenę, Helenę, Jana i Kazimierza Babińskich;

13:00 – o Boże błog., opiekę Maryi dla Felicjana Ułasiewicza w 2 rocz. urodzin;

– w int. Zosi z ok. 6 urodzin o opiekę Maryi i Aniołów;

– za śp. Wojciecha Wiśniewskiego w 18 rocz. śmierci;

– za śp. Janinę Niemyjską w 35 rocz. śmierci, Stanisława i Krzysztofa Niemyjskich;

– za śp. Kazimierza Jankowskiego w 6 rocz. śmierci;

– za śp. Adolfa i Stanisławę Staros;

18:00 – o nawrócenie Polski, aby była wierna Bogu, Ewangelii i Krzyżowi oraz wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu;

 Poniedziałek4 marca

7:00 za śp. Józefa Sieradzana (4 greg.);

18:00 – w int. Pawła w rocz. urodzin, dziękując za otrzymane łaski i prosząc o dalsze błogosławieństwo;

Wtorek 5 marca

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (5 greg.);

18:00 – za śp. Kazimierza Zalewskiego;

Środa6 marca – Popielec

7:00 za śp. Józefa Sieradzana (6 greg.);

9:00 za wszystkich, którzy zostali zamordowani z powodu przynależności do narodu polskiego i zmarłych z ich rodzin;

16:30 o błog. Boże dla rodziny Kowalewskich, Kur i Kowalskich;

18:00 – int. dziękczynna za wszelkie dobro i dary w życiu Barbary Wrzosek oraz o błog. dla wszystkich ze Wspólnoty Różańcowej;

20:00 za śp. Zofię Lewandowską;

Czwartek7 marca

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (7 greg.);

18:00 – o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz w int. Wspólnoty SNE;

Piątek – 8 marca

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (8 greg.);

18:00za śp. Władysława Lipka-Chudzik w 6 rocz. śmierci i zmarłych z rodz. Chudzików i Wszołczyków;

 Sobota – 9 marca

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (9 greg.);

18:00 – za śp. Romana w 13 rocz. śmierci i Krystynę Siwińskich;