Niedziela 7 października

8:00 za śp. Wandę Wiśniewską (7 greg.);

8:00 – za śp. Wacława w 3 rocz. śmierci i Annę Grabowskich;

10:00 za śp. Henryka Muchę we wspomnienie urodzin;

11:30 – int. dziękczynna za wszelkie łaski z ok. 10 urodzin Tomasza Łukomskiego;

13:00 – o Boże błog., opiekę Maryi i wypełnienie woli Bożej dla Karoliny Błażejczyk z okazji urodzin;

o wszelkie potrzebne łaski dla Marii Bąk;

– o Boże błog., potrzebne łaski dla Aleksandry z ok. urodzin;

– o pomyślny przebieg operacji i Boże błog. dla Karoliny;

– za śp. Teresę we wspomnienie imienin, Józefa i Józefę Nowackich, Janusza i Władysławę Jarząbek, Andrzeja Fidzińskiego;

– za śp. Jana Konofalskiego w 8 rocz. śmierci, Zofię Konofalską i Krystynę Pyzel;

– za śp. Adama i Bronisławę Cegiełka oraz zm. z rodz. Bednarczyków;

– za śp. Feliksa i Jadwigę Soczewka w 10 rocz. śmierci;

– za śp. Henryka Reszczyka w 8 rocz. śmierci, Stefanię, Józefa, Jana Reszczyk, Scholastykę, Tadeusza i Józefa Kozłowskich;

– za śp. Katarzynę i Michała Kazik;

18:00 – o nawrócenie Polski by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu;

Poniedziałek8 października

7:00 – za śp. Annę Kiczyńską;

18:00 – za śp. Wandę Wiśniewską (8 greg.);

Wtorek 9 października

7:00 – za śp. Wandę Wiśniewską (9 greg.);

18:00 – za śp. Barbarę Grądzką w 9 rocz. śmierci;

Środa 10 października

7:00 – za śp. Wandę Wiśniewską (10 greg.);

18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy:

za śp. Stanisława i Janinę Szydłowskich, i Stanisława Dźwigała;

– w int. chorych, których odwiedzamy w I piątki miesiąca;

Czwartek 11 października

7:00 – o Boże błog. dla Wiesława i jego rodziny i gospodarstwa rolnego;

18:00 – za śp. Wandę Wiśniewską (11 greg.);

Piątek 12 października

7:00 – za śp. Wandę Wiśniewską (12 greg.);

18:00 – za śp. Janinę, Bronisława, Zofię i Jerzego Pawłowskich;

Sobota13 października – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego

7:00 – za śp. Wandę Wiśniewską (13 greg.);

18:00 – w int. wspólnoty Fatimskiej;