Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 10-11

Drodzy Parafianie i mili Goście !
W czasie Bożego Narodzenia wspominamy przełomowe wydarzenie w dziejach świata – Bóg stał się człowiekiem, pozostając Bogiem, jest blisko każdego z nas. Życzymy aby te święta były czasem pełnym radości, wdzięczności i pokoju. Pragniemy aby wszyscy mogli cieszyć się z bliskości Boga w modlitwie, odpocząć w rodzinnym gronie i umocnić więzi z bliskimi. Niech każdy z nas umacniany łaską Chrystusa coraz bardziej „wierzy miłości, jaką Bóg ma ku nam” (por. Ap 4,16).

Ks. Proboszcz, Ks. Mariusz, Ks. Marcin i Ks. Dariusz