Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie działa w naszej parafii od 2009 r. Została zawiązana po Seminarium Odnowy Wiary zorganizowanym przez Ruch Światło Życie. Grupa ta otwarta jest zarówno na osoby mające za sobą okres formacji oazowej, jak i na te, które nie miały z nią nigdy do czynienia. Na spotkania zapraszamy osoby dorosłe, żyjące samonie lub w małżeństwach, także niesakramentalnych.

Spotykamy się raz w miesiącu na spotkaniach formacyjnych organizowanych w sali parafialnej w co trzecią sobotę miesiąca po wieczornej mszy św. Dzielimy się na nich życiem mówiąc o swoim doświadczeniu Boga w naszej codzienności oraz dzielimy się Słowem szukając światła w Słowie Bożym, aby wprowadzać je w swoje życie. Z kolei w każdy czwarty wtorek miesiąca spotykamy się o 18:00 na wspólnej Eucharystii, po której prowadzimy adorację Najświętszego Sakramentu modlitwą i śpiewem. Włączamy się także w życie modlitewne parafii związane z kalendarzem liturgicznym. Dążymy do tego, aby każdy członek naszej wspólnoty rozwijał swoją wiarę i swój osobisty kontakt z Bogiem, prowadzący do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela.

Animatorem naszej grupy w roku formacyjnym 2021/2022 jest Ewa Wesołowska (ewa.we67@gmail.com), a opiekunem duchowym ks. Marcin.

Dla kogo Wspólnota Dorosłych i Ruch Światło-Życie?

Ruch Światło-Życie, jako chrześcijański i ewangeliczny ruch formacyjny, pragnie pomagać ludziom każdego wieku i stanu w dążeniu do dojrzałej wiary. To propozycja dla młodzieży lub małżeństw, ale także miejsce dla formacyjnych ludzi dorosłych tworzących Wspólnoy Dorosłych.

Wspólnoty Dorosłych Ruchu Światło-Życie są miejscem duchowego rozwoju dla wszystkich dorosłych, którzy nie uczestniczą w formacji wspólnot młodzieżowych Ruchu bądź w kręgach małżeńskich Domowego Kościoła, który jest uprzywilejowaną drogą formacji dorosłych przeznaczoną dla małżonków w Ruchu Światło-Życie żyjących w związkach sakramentalnych. Domowy Kościół, ze względu na pielęgnowaną w nim duchowość mającą swoje źródło w sakramencie małżeństwa, stanowi podstawę trwałości tworzących je rodzin. Dlatego Wspólnoty Dorosłych są miejscem nawrócenia i chrześcijańskiej przemiany życia przede wszystkim dla osób samotnych, żyjących w związkach sakramentalnych, gdzie tylko jedno z małżonków pragnie formować się w Ruchu Świało-Życie, a także w związkach niesakramentalnych.

Formacja we Wspólnocie Dorosłych

Wspólnoty Dorosłych działąjące w ramach Ruchu Światło-Życie opierają swój program na drodze formacji katechumenalnej. Formacja dokonuje się w braterskiej wspólnocie Kościoła, bazując na rozważaniu Słowa Bożego i ma doprowadzić do pełnego uczestnictwa w liturgii. Wspólnota Dorosłych czy to samotnych, czy małżonków (niezależnie od ich sytuacji), jako środowisko katechumenalne, podejmuje trud wieloletniego towarzyszenia takim osobom na drodze duchowej przemiany i możliwości pełnego korzystania z życia sakramentalnego we wspólnocie Kościoła.

Program formacyjny wspólnot dorosłych Ruchu Światło-Życie bazuje na wypracowanej przez ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela, formacji podstawowej Ruchu opartej na zasadach katechumenalnych i obejmującej etap ewangelizacji, deuterokatechumenatu i diakonii.