W LIPCU I SIERPNIU

Msze Święte w niedzielę wg porządku wakacyjnego
o godz. 8:00, 10:00, 12:00 i 19:00.
w dni powszednie w godz. 7:00 i 18:00

Spowiedź
20 min. przed każdą Msza Świętą
w czasie Mszy św. nie ma spowiedzi!

Kancelaria
we środy w godz.: 16:00-17:30 i 19:00-20:00