SZAFARZE NADZWYCZAJNI KOMUNII ŚWIĘTEJ

Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej jest to posługa liturgiczna odpowiadająca na rzeczywiste potrzeby wiernych, ustanowiona przede wszystkim z myślą o chorych oraz o zgromadzeniach liturgicznych, podczas których bardzo liczni wierni pragną przyjąć Komunię Świętej.

Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej w parafii św. Hieronima w Starej Miłośnie zostali ustanowieni przez bpa Marka Solarczyka 3 marca 2018 r. podczas uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Warszawsko-Praskiej.

Pobłogosławieni szafarze to:

  • Sławomir Dąbrowa
  • Piotr Leszczyński
  • Mariusz Szot

 

 

MODLITWA SZAFARZA

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu człowieka! * Ojciec niebieski posłał Cię, * abyś ludzi zniewolonych przez grzech * wyprowadził do światła prawdziwej wolności. * W czasie ziemskiej wędrówki * zawsze byłeś blisko słabych, opuszczonych i cierpiących. * Niosłeś pocieszenie strapionym, * uzdrawiałeś chorych  * i wskrzeszałeś umarłych. * Twoje otwarte Serce bije nadal w Kościele, * a Jego zbawcza moc * przemienia nas w sakramentach świętych. *

W swoim miłosierdziu dałeś i mnie uczestniczyć w tej tajemnicy, * powołując do pomocy przy rozdzielaniu Twego Najświętszego Ciała. * Pozwoliłeś mi nieść * Twoją zbawczą obecność * w Komunii świętej do chorych ludzi. * Niech moc Twego Ducha przenika mnie do głębi. * Spraw * bym sercem chłonąc Twoją łaskę  * i pełniąc zleconą mi posługę, * stawał się widocznym znakiem Twojej obecności * w moim środowisku. *

Maryjo, * Matko naszego Zbawiciela, * która niosąc Go pod sercem spiesznie zdążałaś do Elżbiety, * uproś mi łaskę podobnej gorliwości, * gdy idę do powierzonych mi chorych. *

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski, * módl się za nami!